Sügisel rakendub uus energiakulude hüvitamise põhimõte

15.09.22

Alates tänavu oktoobrikuus tehtud tarbimisest hakkab riik maksma elektri, gaasi ja kaugkütte kodutarbijatele automaatseid hüvitisi.

Hinda kompenseeritakse 1. oktoobrist kuni 31. märtsini tarbitud energia eest kolmel viisil:

1. Elektri kodutarbijale kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 80 eurot megavatt-tunni (MWh) kohta, kuni 50 eurot/MWh. Näiteks kui tarbija ostab elektrienergiat hinnaga 150 eurot/MWh, siis kompensatsiooni abil oleks tarbija poolt makstav hind 100 eurot/MWh.

2. Gaasi kodutarbijale kompenseerib riik 80 protsenti kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot/MWh. Seejuures kompenseeritakse maksimaalselt kuni 2,6 MWh tarbimist, mis on keskmise eramu kuine gaasitarbimine. Näiteks kui kuu jooksul kulus tarbijal gaasile keskmiselt 230 eurot/MWh (käibemaksuta) tarbimismahu 2,6 MWh juures, siis pärast kompensatsiooni rakendumist kujuneks tarbija makstavaks hinnaks 110 eurot/MWh.

3. Kaugkütte kodutarbijale kompenseeritakse sarnaselt gaasile 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses. Näiteks kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 97,15 eurot/MWh, väheneb see tarbija jaoks tasemeni 83,4 eurot/MWh.

Üldjuhul rakendub toetus automaatselt kodutarbija, sealhulgas korteriühistu arvel ning kodutarbija toetuse saamiseks midagi lisaks tegema ei pea! Soodustus oktoobrikuu eest kajastub novembrikuus laekuval arvel.

Neile kodutarbijatele, kes ei saa kompensatsiooni automaatselt energiamüüjate kaudu, nagu aiandusühistud või ühise mõõtepunkti taga olevad ridaelamud, makstakse hüvitisi eraldi avalduse alusel, mille peab esitama Keskkonnainvesteeringute Keskusele.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Energiakulude hüvitamine

20.10.22
 MEEDE ON LÕPPENUD!
Taotlusi elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete hüvitamiseks võetakse vallavalitsuses vastu kuni 12. juunini 2022! Hüvitusperiood on septembrist kuni aprillini, st maikuus tehtud kulutused enam hüvitamisele ei kuulu

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV