Eraldatud toetused 2014

6.03.15

Toetuse saaja

Projekti maksumus

Toetuse suurus

Toetuse omafinantseering

Milvi Gutman

2260,00

1506,74

753,26

Ailar Vesiko

5329,20

3552,98

1776,22

Milvi Lill

3615,60

2410,40

1205,20

Kristi Torm

6263,61

4175,95

2087,66

Evelin Kahju

9658,80

6439,52

3219,28

Ergo Naab

11627.33

6500,00

5127,33

Kokku

38754,54

24585,59

14168,95

Alus: Sõmeru vallavalitsuse korraldus nr 243

Eraldatud toetused 2013

4.02.14

Vallavalitsus kinnitas 04.11.2013 korraldusega nr 314 hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekirja koos eraldatava toetuse summaga (EUR) ning otsustas sõlmida lepingud alljärgnevate taotlejatega:

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse

suurus

Toetuse

omafinantseering

Projekti

elluviimise

lõpptähtaeg

Riina Liivak

Kopli kinnistul puurkaevu puurimine,

veetõsteseadmete ja

välisveetorustiku paigaldamine

2354,53

1177,09

November 2014

Maiu-Maret Taidre

Uusõue talu reoveemahuti

ja kanalisatsioonitorustiku

paigaldamine

3053,35

1526,45

November 2014

Annika Aasa

Linsu kinnistule raua-

eraldusfiltri paigaldamine

1218,03

608,93

September 2014

Kokku

 

6625,91

3312,47

 
 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV