Hajaasustuse programmi 2015. aasta voor

30.06.16

Eraldatud toetused 2015. aastal
 

Toetuse saaja

Toetuse suurus

Mary-Liis Polski

2472,12

Kristo Saarpuu

2721,22

Helbe-Mai Mäe

3514,45

Alus. Sõmeru Vallavalitsuse 08.06.2015 korraldus nr 218

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV