Hajaasustuse veeprogramm 2008-2012

4.02.14
Informatsiooni hajaasustuse veeprogrammi kohta saab Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehelt või EASi kodulehelt.
Kontaktisikud:
Sõmeru vallas - Viktor Häninen, abivallavanem, tel 329 5942; 527 7233, viktor@someru.ee
Maakonnas - Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi (tel 325 8010, 505 6177, e-post: mati.jogi@l-virumv.ee)

Eraldatud toetused 2008
Sõmeru Vallavalitsus kinnitas 13.10.2008 korraldusega nr 252 hajaasustuse veeprogrammist majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamiseks esimese taotlusvooru toetuse saajate nimekirja (nimi, projekti kogumaksumus, toetuse suurus):
Kaljo Raja - 67200 kr; 44800 kr
Kalle Kronk - 66000 kr; 43956 kr
Milvi Lill - 82100 kr; 54733 kr
Toetuse taotlemine ja eraldamine toimub kooskõlas regionaalministri 30.04.2008 käskkirjaga nr 59 "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument". Toetust kasutatakse puurkaevude puurimiseks, vee pumpamiseks vajalike seadmete ja joogivee välistorustike paigaldamiseks. Projekti elluviimise aeg on ajavahemikus detsembrist 2008 kuni maini 2009. Taotluste esitamise lõpptähtaeg täiendavas taotlusvoorus on 28. november 2008. a.

Täiendavad eraldised 2008
Sõmeru Vallavalitsus kinnitas 22.12.2008 korraldusega nr 343 hajaasustuse veeprogrammist majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamiseks täiendava taotlusvooru toetuse saajate nimekirja (nimi, projekti kogumaksumus, toetuse suurus):
Õie Sarapuu – 76 700 kr; 51 082 kr
Arnold Jalak – 91 320 kr; 60 819,10 kr
Toetuse taotlemine ja eraldamine toimub kooskõlas regionaalministri 30.04.2008 käskkirjaga nr 59 "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument". Toetust kasutatakse puurkaevude puurimiseks, vee pumpamiseks vajalike seadmete ja joogivee välistorustike paigaldamiseks.

Eraldatud toetused 2009
Sõmeru Vallavalitsus kinnitas 14.09.2009 korraldusega nr 258 hajaasustuse veeprogrammist majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamiseks toetuse saajate nimekirja (nimi, projekti kogumaksumus, toetuse suurus):
Ants Otstavel - 52000 kr; 34632 kr
Tarmo Aare - 36000 kr; 23976 kr
Toetuse taotlemine ja eraldamine toimub kooskõlas regionaalministri 30.04.2008 käskkirjaga nr 59 "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument". Toetust kasutatakse puurkaevude puurimiseks, vee pumpamiseks vajalike seadmete ja joogivee välistorustike paigaldamiseks. Projekti elluviimise aeg on ajavahemikus oktoobrist 2009 kuni oktoobrini 2010.

Eraldatud toetused 2010
Sõmeru Vallavalitsus kinnitas 06.09.2010 korraldusega nr 445 hajaasustuse veeprogrammist majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamiseks toetuse saajate nimekirja:
Granislava Mäekivi - projekt "Künka kinnistule puurkaevu puurimine ja kaevumaja
ehitamine", kogumaksumus 52000 kr; eraldatud toetus 35201.76 kr;
Maie Latt - projekt "Ristipaju kinnistule puurkaevu projekteerimine, puurimine,
veetõsteseadmete ja välisveetorustiku paigaldamine", kogumaksumus 81600 kr; eraldatud toetus 54402.70 kr.
Toetuse taotlemine ja eraldamine toimub kooskõlas regionaalministri 05.05.2009 käskkirjaga nr 39 "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument". Toetust kasutatakse puurkaevude puurimiseks, vee pumpamiseks vajalike seadmete ja joogivee välistorustike paigaldamiseks. Projekti elluviimise aeg on ajavahemikus oktoobrist 2010 kuni oktoobrini 2011.

Eraldatud toetused 2011
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 1 punktist 3, regionaalministri 28.01.2011 käskkirjast nr. 1-4/18 "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument" ning arvestades asjaoluga, et kõigi taotluste taotletav toetuse summa ei ületa taotlusvooru eelarvet, luges Sõmeru Vallavalitsus alljärgnevad hajaasustuse veeprogrammist toetuste taotlused nõuetekohaseks ja kinnitas toetuse saajate nimekirja:
Mihkel Pikkmaa - "Endla talu puurkaevu prohekteerimine ja puurimine ning veetõsteseadmete paigaldamine", kogumaksumus 3967 eurot; eraldatud toetus 2644,93 eurot;
Inna Keivabu - "Kitseküla 28 puurkaevu rajamine", kogumaksumus 3840,00 eurot; eraldatud toetus 2560,13;
Aare Raam - "Puurkaevu, kaevumaja ja pumbasüsteemi rajamine Küngase maaüksusel", kogumaksumus 5206,00 eurot; eraldatud toetus 3470,84 eurot;
Sirje Ilves - "Ilvese kinnistule puurkaevu projekteerimine, puurimine, veetõsteseadmete ja välisveetorustiku paigaldamine", kogumaksumus 3836,02 eurot; eraldatud toetus 2557,47 eurot;
Pavel Sarapmägi - "Sarapmäe talu puurkaevu projekteerimine, puurimine, veetõsteseadmete ja välisveetorustiku paigaldamine", kogumaksumus 4371,56 eurot; eraldatud toetus 2914,52 eurot;
Peep Puusik - "Mesiniku kinnistul puurkaevu rajamine ja varustamine veetõsteseadmetega", kogumaksumus 3809,17 eurot; eraldatud toetus 2539,57 eurot;
Kairi Soosaar - "Mäerahva talu puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete paigaldamine, veetrassi viimine majani", kogumaksumus 5581,95 eurot; eraldatud toetus 3721,49 eurot.
Projekti elluviimise aeg on ajavahemikus septembrist 2011 kuni oktoobrini 2012.
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV