Hanked

16.03.21

Rakvere Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud riigihangetega saate tutvuda riigihangete e-keskkonnas, sisestades otsinguväljale "Rakvere Vallavalitsus".

 

Rakvere Vallavalitsuses ja hallatavates asutuses hankementlusega seotud toimingute teostamist reguleerib riigihangete seaduse alusel kehtetatud Rakvere valla hankekord. Hankeplaan kinnitatakse 1 kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist.

 

Hankeplaan 2021

Jrk nr Hanke nimetus Hankelepingu sõlmimise  eeldatav tähtpäev ( kuu) Hankelepingu kestus (kuu) Eeldatav maksumus  Hankemenetluse liik Hankeliik
1. Uhtna Põhikooli kõrvalhoone rekonstrueerimine. märts 5 kuud 2021.a. eelarve Avatud riigihange Ehitus
2. Rakvere valla teede ja tänavate  pindamistööd. aprill 4 kuud 2021.a. eelarve Avatud riigihange Ehitus
3. Uhtna põhikooli kõrvalhoone ruumide renoveerimine. aprill 4 kuud 2021.a. eelarve Avatud riigihange Ehitus
 4. Uhtna Põhikooli kõrvalhoone mööbli ja muu sisutuse ostmine koos paigaldusega. mai 3 kuud 2021.a. eelarve Avatud riigihange Asjad
5. Sõmeru Tiigi tn rekonstrueerimine mai 4 kuud 2021.a. eelarve Avatud riigihange Ehitus
6. Rakvere valla õpilasliinide teenindamine. juuli 60 kuud 2021 - 2026.a. eelarve Avatud riigihange Teenus
7. Rakvere vallateede talihooldus 2021-2024 oktoober 32 kuud 2021 - 2024.a. eelarve Avatud riigihange Teenus

 

Alus: Rakvere vallavalitsuse 10.03.2021 korraldus nr 130