Hankeplaan 2022

28.03.22

Rakvere Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud riigihangetega saate tutvuda riigihangete e-keskkonnas, sisestades otsinguväljale "Rakvere Vallavalitsus".

 

Rakvere Vallavalitsuses ja hallatavates asutuses hankementlusega seotud toimingute teostamist reguleerib riigihangete seaduse alusel kehtetatud Rakvere valla hankekord. Hankeplaan kinnitatakse 1 kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist.

 

Hankeplaan 2022

Jrk. nr.

Hanke nimetus

Hankelepingu sõlmimise  eeldatav tähtpäev (kuu)

Hankelepingu kestus

(kuu)

Eeldatav maksumus

Hankemenetluse liik

Hankeliik

1.

Sõmeru Keskusehoone energiatõhususe ja taastusenergia kasutuse edendamine.

märts

5 kuud

2022.a. eelarve

Avatud riigihange

Ehitus

2.

Rakvere valla teede ja tänavate  pindamistööd.

aprill

4 kuud

2022.a. eelarve

Avatud riigihange

Ehitus

3.

Uhtna põhikooli  ruumide renoveerimine - III osa

aprill

4 kuud

2022.a. eelarve

Avatud riigihange

Ehitus

 4.

Rakvere valla territooriumil  heakorra teenuse osutamine 2022 - 2025

aprill

36 kuud

2022 - 2025.a. eelarve

Avatud riigihange

Teenus

5.

Annemäe kergliiklustee ehitamine

aprill

4 kuud

2022.a. eelarve

Avatud riigihange

Ehitus

6.

Uhtna Põhikooli I korruse  mööbli ja muu sisutuse ostmine koos paigaldusega.

mai

4 kuud

2022.a. eelarve

Avatud riigihange

Asjad

7.

Sõmeru aleviku tervise-ja suusaraja inventari-ja teenindushoone rajamine.

juuni

7.kuud

2022.a. eelarve

Avatud riigihange

Ehitus

8.

 Sõmeru aleviku tervise-ja suusaraja tehislumesüsteemi rajamine

juuli

6.kuud

2022.a. eelarve

Avatud riigihange

Ehitus

 

Kinnitatud Rakvere Vallavalitsuse 23.03.2022 korraldusega nr 850

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV
28.03.22

Hankeplaan 2021
 

Jrk nr Hanke nimetus Hankelepingu sõlmimise  eeldatav tähtpäev ( kuu) Hankelepingu kestus (kuu) Eeldatav maksumus  Hankemenetluse liik Hankeliik
1. Uhtna Põhikooli kõrvalhoone rekonstrueerimine. märts 5 kuud 2021.a. eelarve Avatud riigihange Ehitus
2. Rakvere valla teede ja tänavate  pindamistööd. aprill 4 kuud 2021.a. eelarve Avatud riigihange Ehitus
3. Uhtna põhikooli kõrvalhoone ruumide renoveerimine. aprill 4 kuud 2021.a. eelarve Avatud riigihange Ehitus
 4. Uhtna Põhikooli kõrvalhoone mööbli ja muu sisutuse ostmine koos paigaldusega. mai 3 kuud 2021.a. eelarve Avatud riigihange Asjad
5. Sõmeru Tiigi tn rekonstrueerimine mai 4 kuud 2021.a. eelarve Avatud riigihange Ehitus
6. Rakvere valla õpilasliinide teenindamine. juuli 60 kuud 2021 - 2026.a. eelarve Avatud riigihange Teenus
7. Rakvere vallateede talihooldus 2021-2024 oktoober 32 kuud 2021 - 2024.a. eelarve Avatud riigihange Teenus

 

Alus: Rakvere vallavalitsuse 10.03.2021 korraldus nr 130