Haridus

13.03.14

Sõmeru valla mail on haridust edendatud üle kahesaja aasta. Külakoolid töötasid Sämis (1786. aastast), Kohalas (1786. aastast), Aluveres (1801. aastast), Vaekülas (1806. aastast), Kaarlis (1839. aastast), Aresil, Sooaluses ja Varudis.

 

1919. aasta sügisel avati Kaarli mõisas Kaarli Kõrgem Algkool (Kaarli mõisakool), algkooli juhatajaks valiti Eduard Eik, õpetajaks Emilie Rautmann. Õpetajad valis vallanõukogu. 1922. aasta sügisel alustasid vallas koolitööd Kohala, Sämi-Uhtna, Aresi, Aluvere, Kaarli mõisa ja Kaarli-Raudlepa koolid. Kaarli mõisakool oli valla kõrgema astme kool. Kuna aga koolil oli ruumi vähe, otsustas vallavolikogu jätta Kaarli mõisa vallakooli IV, V ja VI klassi, III klassi aga viia Aluvere Kooli juurde, kus seni oli I ja II klass.
 
1923. aasta alguses anti Põllutööministeeriumi poolt Kohala mõisa härrastemaja koos sinna juurde kuuluva maa-alaga valla kasutusse, et sinna kool paigutada. Nii avati Kohala mõisas 6-klassiline kool, kuhu ühendati Sämi-Uhtna, Aresi ja Kohala kool. Uue kooli juhatajaks sai Helmuth Lang.
 
1930.aastal anti maakonnavalitsuse haridusosakonna poolt korraldus jätta 1931/32. õppeaastal Aluvere ja Kaarli-Raudlepa koolidesse ainult I, II ja III, kuna alates IV klassist pidid kõik valla lapsed Kohalasse minema. Samal aastal otsustas haridusosakond sulgeda Kaarli mõisakooli maja viletsuse tõttu.
 
Kaarli-Raudlepa Algkool töötas 1958. aastani. Aastatel 1910–1915 ja 1918–1920 juhatas kooli kirjanik Jüri Parijõgi. Algul Aluvere kooli osana, hiljem iseseisva algkoolina töötas Ubjas kool aastatel 1953-1971. Algusaastatel töötasid nii eesti kui ka vene õppekeelega klassid.
 
Praegused valla põhikoolid töötavad uutes koolihoonetes. Sõmeru (end. Aluvere) Põhikooli hoone valmis 1989. aastal, Uhtna Põhikooli hoone 1986. aastal.
 
Vaekülas on võimalik olnud 1930-1959. aastatel omandada põllumajanduslikku haridust:
1930-1944 tegutses Töödejuhatajate kool;
1937-1944 Karjatalitajate kool;
1944-1959 Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikum.
1959-1977. aastani töötas Vaekülas spordikallakuga internaatkool. Alates 1977. aasta sügisest töötas samas koolihoones kool erivajadustega lastele.
2010. aastal alustati haridusministeeriumi eestvõttel Vaeküla koolikompleksi renoveerimist, kuid nurjunud ehituse tõttu oli koolipere sunnitud edasist õppetööd jätkama Näpil ja Vinnis.
 
Sõmeru valla kooliajaloo ja hariduselu jäädvustamisel on tänuväärset tööd teinud mitmed endised õpetajad: Aino Kurmiste, Ellen Rätsep, Maie Männik ja teised.
 
 
Aino Kurmiste ülevaateraamat "Aluvere Kool 1863-1998", ilmus 1998. aastal
Ellen Rätsep "Kohala Kool läbi aegade", 2006
Maie Männik, Elvi Kullamäe, Kersti Aasmets " Kaks sajandit vaeküla Kooli", 2007
Maie Männik "Rägavere kooli lugu", 2009
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV