Uhtna hooldekodu

23.03.22

Uhtna Hooldekodu
Laulukaare 3
Uhtna alevik
44202 Lääne-Virumaa
Tel 325 7841
E-post: 
marina@rakverevald.ee

 

Arvelduskonto EE 1310 1050 200 169 1003 SEB Pank
Registrikood 75038345
Põhimäärus


Uhtna Hooldekodu on üldtüüpi ööpäevane munitsipaalhooldeasutus, mis on loodud eakatele ja puuetega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks. Hooldekodu eesmärgiks on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ning põetamine. Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige Rakvere valla elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse teenuseid üksnes vabade kohtade olemasolul.  

Uhtna Hooldekodusse elama asumiseks esitab hooldust vajav isik või tema lähedane/eestkostja Rakvere Vallavalitsusele vastavasisulise avalduse.  Info vallavalitsuse sotsiaalnõunik Anneli Saaber, tel 329 5948, 528 3430

Uhtna hooldekodu kohamaks alates 01. jaanuarist 2022. a. on 850 eurot kuus. (Alus Rakvere vallavalitsuse 13. oktoober 2021 korraldus nr 567)
 

Vaba aega on hooldekodus võimalik sisustada telerit vaadates või raadiot kuulates, ajalehti-ajakirju sirvides, lauamänge mängides, huvitegevuses (laulmine, joonistamine, ratastoolitants, viktoriinid) osaledes. Uuema lugemisvaraga käib hooldekodus külas Uhtna raamatukogu raamatukohver. Hooldekodu elanikke rõõmustavad erinevad kontserdid, tähtpäevade tähistamine, ekskursioonid. Soovijad saavad aidata kaasa aiatöödel.

 

KÜLASTUSE INFO

Palume külastajatel arvestada, et Uhtna Hooldekodu kliendid on enamuses riskirühma kuuluvad inimesed!

Hooldekodu klientide külastamine toimub eelneval registreerimisel tööpäeviti 8:00 - 16:00 telefoni või e-kirja teel, võimalusel vähemalt kahe päeva etteteatamisega.

 Kontaktisikud on:

 • hooldekodu juhataja Marina Landberg , tel 325 7841, 5387 5004, marina@rakverevald.ee
 • sotsiaaltöötaja Irina Vassiljeva,  tel 325 7841, 5558 9650, irina@rakverevald.ee

 

 • Klientide külastused toimuvad tööpäeviti ajavahemikul 10.00-12.00, 14.00-16.00 ja erandjuhul 18:30 – 19:30  ja nädalavahetusel kella 14:00-16:00 ja 18:30 – 20:00 vahel. Külastuse maksimaalne kestus on 30 min – 1 h.
 • Enne külastust toimub tervisedeklaratsiooni täitmine. Hooldekodul on õigus keelata kliendi külastus juhul, kui külastajal ilmnevad haigussümptomid või tervisedeklaratsioonis esitatud andmete põhjal võib järeldada, et külastaja võib olla nakatunud koroonaviirusesse.
 • Hooldekodu klienti võivad külastada pereliikmed või lähedased inimesed, kuni 2 inimest korraga hajutatult.
 • Palatitesse külalised ei sisene. Kohtuda saab hooldekodu külaliste saalis, või ilusa ilmaga õue alal. Külaliste saali saab hoone parempoolsest uksest.
 • Külastajal palume kaasa võtta kaitsemask.
 • Külastajad peavad maski kandma kogu külastusaja vältel. Mask tuleb ette panna enne Hooldekodusse sisenemist ning ära võtta alles Hooldekodust lahkumisel. Kasutatud maskide utiliseerimiseks ettenähtud sulguv prügikast asub sissepääsu juures.
 • Hooldekodu kliendid ja külastajad on kohustatud järgima käte hügieeni reegleid. Palume vältida kehalist kontakti!
 • Erandkorras võib Uhtna Hooldekodu juhataja lubada külastada hooldatavat klienti tema toas. Seda ainult tingimusel, kui klient ei suuda ratastoolis istuda. Siseruumis läbiviidava külastuse aeg võib olla maksimaalselt 15 minutit.

PAKID

 • Uhtna Hooldekodu võtab pakke vastu iga päev kell 10.00-18.00 Pakkide üleandmise kohaks on hooldekodu parempoolse sissepääsu esik. Pakkide üleandmiseks ei ole lubatud siseneda hoonesse.
 • Pakk asetage kontaktivabalt riiulile.
 • Vastu võetakse pakke, mis ei sisalda kiiresti riknevaid toiduaineid, alkohoolseid jooke või muid hooldekodus keelatud aineid ja esemeid. Pakid võivad sisaldada enda valmistatut toitu, kui seda on väikses koguses ja mitte kiiresti riknevad ja pakkida neid nii, et oleks võimalik desinfitseerida. Puuvilju palun mitte koorida.
 • Pakk desinfitseeritakse ja antakse edasi hoolealusele 24 tunni jooksul.
 • Pakil peal peab kindlasti märgitud olema hooldealuse nimi ja paki andja telefoni number.

Täname mõistva suhtumise eest!

Marina Landberg
Uhtna Hooldekodu juhataja
Tel 325 7841
E-post: marina@rakverevald.ee
 

Riikliku toetuse abil paigaldati hooldekodusse invatõstuk

16.10.14

 

2014. aastal valmis Uhtna Hooldekodu hoonele juurdeehitus, kuhu paigaldati kaasaegne platvormtõstuk. Tõstuk võimaldab nii ratastoolide kui ka kanderaamiga liikuda korruselt korrusele. Hoolealustel on võimalik tõstukit kasutades liikuda teiselt korruselt esimesele - minna söögisaali, arsti vastuvõtule, protseduuride kabinetti, samuti kasutada keldrikorrusel olevat sauna. Enamik hoolealustest pääsevad nüüd ka õue värske õhu kätte ja soovi korral saavad osaleda külaplatsil toimuvatel kultuuriüritustel.  Uuendus lihtsustab tunduvalt ka personali tööd - toit transporditakse esimese korruse köögiplokist tõstukiga II korrusele. Ohu korral on võimalik hoolealused platvormitõstukit kasutades evakueerida väljaspoole hoonet.

Invatõstuk tagab majas nii hoolealustele kui ka pesonalile paremad elu-ja töötingimused. Platvormtõstuki paigaldamisega suurenes oluliselt Uhtna hooldekodus hooldamise teenuste kvaliteet.

Projekti invalifti paigalduseks ja juurdeehituse rajamiseks rahastas Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm.

 
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV