Istungite protokollid ja õigusaktid

29.09.20

Vallavolikogu istungid on kõigile avalikud ja toimuvad üks kord kuus kolmapäeviti Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, kui ei ole teatatud teist toimumiskohta.

Vallavolikogu määrused on avaldatud Riigi Teatajas ja veebilehe valdkonnamenüüdes punkti "Valdkonna õigusaktid" all. 

Rakvere vallavolikogu I koosseisu istungite protokollid ja otsused alates 25.10.2017 on leitavad dokumendiregistrist:

   Otsused
   Protokollid

Rakvere vallavolikogu protokollid 23.01.2013-12.10.2017

Varasemate volikogu otsuste ja protokollidega saab tutvuda vallamajas (paberkandjal).

Eelnõud

24.11.20

25.11.2020 volikogu istungi päevakord:

 • Detailplaneeringu vastuvõtmine (Ussimäe küla, Pääsusilma kinnistu), ettekanne: Kaire Kullik
 • 2021. aastaks maamaksumäära kehtestamine (eelnõu), ettekanne: Jaan Kangur
 • Maamaksu täiendava maksuvabastuse rakendamise kord (eelnõu), ettekanne: Jaan Kangur
 • Rakvere valla teede arengukava 2019-2035 muutmine (eelnõu), ettekanne: Rainis Tõnnison                      
 • Rakvere valla vee-ettevõtja tegevuspiirkonna laiendamine ja vee-ettevõtjaks määramine, ettekanne: Viktor Häninen
 • Välireklaami paigaldamise eeskiri (eelnõu), ettekanne: Inge Liivak
 • Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2021-2024 heakskiitmine I lugemine, ettekanne: Kaire Kullik
 • Rakvere valla jäätmekava aastateks 2021-2026 (eelnõu), ettekanne: Sandra Schmidt
 • Rakvere valla ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri (eelnõu), ettekanne: Janek Seidelberg
 • Rakvere valla lasteaedade õpetajate ja õpetaja abide puhkusemäärade ühtlustamine, ettekanne: Monica Jaanimets
 • Rakvere valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu), ettekanne: Reet Keskküla
 • Rakvere valla 2021. aasta eelarve (eelnõu), ettekanne: Reet Keskküla