Kaubandustegevuse registreerimine

14.06.19

Majandustegevuse register
 

Loe täiendavalt: https://www.mkm.ee/et/majandustegevuse-register-uueneb

Registrile info edastamine toimub portaali eesti.ee või ettevõtjaportaali kaudu.

Sisene MTR-i

 

Müügipiletid tänaval ja avalikel üritustel kauplemiseks

Majandus- ja kutsetegevuse käigus kauplejale või kaubanduse korraldajale kehtivad Rakvere vallas järgmised müügipiletite hinnad:

- kauplemine tänaval 3,20 eurot päev; 6,39 eurot kuu;
- kauplemine avalikul üritusel 6,39 eurot päev.

Väljaspool majandus- või kutsetegevust kauba müüjale kehtib tänaval ja avalikul üritusel kauplemiseks müügipileti hind:
- kauplemine tänaval 0,64 eurot päev; 6,39 eurot kuu;
- kauplemine avalikul üritusel 6,39 eurot päev.

Vallavalitsus võib valla poolt korraldatavatel üritustel väljastada müügipiletid kauplemiseks alandatud hinnaga või tasuta.

Rakvere valla territooriumil kehtestatakse kauplemiskohtadena, mida võidakse kasutada tänavakaubandusena:
- parklad;
- muud kohad igakordselt kooskõlastatult majandusspetsialistiga.

Müügipileteid väljastab valla kantselei (tel 329 5943, 329 5944).

Kaubandustegevuse korraldamine Sõmeru valla haldusterritooriumil ning müügipileti hinna kehtestamine (Vvol 25.09.2007 määrus nr 54)

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV