Soovitusi kogukondadele

23.05.23

Kaasarääkimine kohalike metsaotsuste kujundamises

SA Eestimaa Looduse Fond 2020*

Keskkonnakaitse ja uuringud

23.05.23

Keskkonnakaitse lubade register KOTKAS (Keskkonnaameti poolt Rakvere vallas väljastatud keskkonnaload on leitavad, kui asukoha lahtrisse tippida Rakvere vald)

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030

Tuumaenergia

Radoon

Radooniuuringu tulemused Rakvere vallas 2021 (*.zip)

Juhend radooni mõõtmistulemuste tõlgendamiseks (*.pdf)

 

Keskkonnamõju hindamise teadetega saab tutvuda ka Ametlikes Teadaannetes
 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV