Keskkonna uuringud

4.04.18

Radooni atlas

 

Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 koostamine

 

Keskkonnamõju hindamise teadetega saab tutvuda ka Ametlikes Teadaannetes
 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV