Kiirabi, pääste, politsei

16.04.20
  Rakvere Vallavalitsuses saab koroonaviirusega seotud eriolukorra- ja kriisiinfot E-R kell 8.00 – 16.30: 
       329 5944 üldtelefon 
       529 0230 Janek Seidelberg (majandusspetsialist, vabatahtlike patrullide koordinaator) 
       528 3430 Anneli Saaber (sotsiaalnõunik)

 

Vajalikud numbrid

16.04.20
 

 Nimi

 Telefon

 

 KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
 Päästeala info 24 h

 112
 
1524

 

Kriisiinfotelefon 24 h  1247 Koroonaviiruse leviku küsimused 

 Mürgistusteabekeskus 24 h

 16662

 
 Ohvriabi kriisitelefon 24 h  116 006  
 Üleriigiline perearsti nõuanne 24 h  1220  

 Sõmeru Tervisekeskus
 Sõmeru hambaarst (OÜ Virudent)

 322 0518
 322 0896

 info@somerutervis.ee
 info@virudent.ee

 Piirkonnapolitseinik Heido Tammekand
 
Noorsoopolitseinik Kady Tiinas

 5305 6247, 322 2632
 5910 3257

 Heido.Tammekand@politsei.ee
 Kady.Tiinas@politsei.ee

 Abivajavast lapsest teatada üleriigilisel   lasteabitelefonil 24 h  116 111  Hädaohus olevast lapsest teatada
 tel 112

 Elektrilevi rikked 24 h

 1343

 

 Haigekassa info

 16363

 

 Keskkonnainspektsioon 24 h

 1313

 

 Lääne-Virumaa usaldustelefon
 Usaldustelefon Skype´s (iga päev 19-23)

 324 4444
 usaldustelefon126

 

 Maanteeinfokeskus 24 h

 1510
 678 1500

 

 Rakvere Vesi  AS (Aivar Lõhe)
 Kunda Vesi OÜ (Laine Parovart)

 502 8131
 565 5092

 

 

 Adven Eesti AS (Liivi Lilienthal)
 Avariitelefon

  775 1755
 5866 7166

 

 Vee- ja kütteavariid vallas
 (abivallavanem Viktor Häninen)

 527 7233

 Viktor.Haninen@rakverevald.ee

 Korstnapühkijate kontaktid L-Virumaal    www.korsten.ee
 Loomaarst Ilmar Josua
 Loomaarst Erti Susi
5662 5489
 527 3863
 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV