Kiirabi, pääste, politsei

29.11.18

Rakvere konstaablijaoskond
F.R. Kreutzwaldi 5a
Rakvere

Heido Tammekand
Rakvere valla piirkonnapolitseinik    
tel 322 2632 (Rakveres)
5305 6247
heido.tammekand@politsei.ee

Kady Tiinas
Noorsoopolitseinik                                 
tel 322 2631
kady.tiinas@politsei.ee  

Kliendiinfo telefon 612 3000 (esmaspäevast reedeni 8.00-18.00)

 

Ühelt hädaabinumbrilt 112 saab kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.

Üldine abitelefon: KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI       112  

Kemikaaliettevõtete väline elanikkonnakaitse kava

28.11.16
Käesoleva dokumendi eesmärk on teavitada elanikkonda Eesti ida regioonis asuvatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest, ohutust tagavatest meetmetest, ettevõtete üle järelevalvet tegevate ja õnnetustele reageerijate valmisolekust ja õnnetusejärgsetest tegevustest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks.
 
Sõmeru vallale lähimateks ettevõteteks on Rakvere lihakombinaat Roodeväljal, AS Estonian Cell Kundas ja AS Viru Õlu Haljalas.
 
Dokumendis antud teadmised ja juhised rakenduvad ettevõttes aset leidnud kemikaaliõnnetuse korral. 

Järelevalveametnikud vallas

15.05.15

Sõmeru vallavolikogu on andnud järgmistele ametnikele valdkondliku järelevalve teostaja õigused (alus vvol 24.09.2014 otsus nr 54):

ehitusjärelevalve insener Inge Liivak       tel 329 5947, inge@someru.ee
järelevalveametnik Ilmar Pekri                  tel 521 0043, ilmar@someru.ee
keskkonnaspetsialist Maia Simkin            tel 322 1730, 527 7235, maia@someru.ee
maanõunik Tiit Mark                                    tel 322 1025, tiit@someru.ee
majandusspetsialist Rainis Tõnnison      tel 329 5945, 512 9231, rainis@someru.ee