4.10.21
 
SÕMERU-NÄPI PIIRKONDADE RAHVASPORDIVÄLJAKU KODUKORD
Sõmeru-Näpi piirkondade rahvaspordiväljak asub Sõmeru alevikus Kooli tn 4. Käesolev kodukord kehtib rahvaspordiväljaku territooriumil.
ÜLDREEGLID
1. Sõmeru-Näpi piirkondade rahvaspordiväljaku (edaspidi rahvaspordiväljaku) külastajal on õigus ja kohustus enne rahvaspordiväljaku kasutamist tutvuda rahvaspordiväljaku kodukorraga.
2. Rahvaspordiväljak ei vastuta külastajal tekkinud vigastuse või muu terviserikke eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
3. Külastaja peab arvestama kõigi teiste rahvaspordiväljaku külastajatega.
4. Külastaja vastutab täielikult enda poolt rahvaspordiväljakule tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud rahvaspordiväljakut säästva ja heaperemeheliku põhimõtte eiramisest.
5. Rahvaspordiväljak ei vastuta järelvalveta jäetud isiklike asjade eest.
6. Rahvaspordiväljakul tuleb kasutada puhtaid sportlikke välisjalanõusid.
7. Rahvaspordiväljaku vahendeid ja seadmeid tuleb kasutada heaperemehelikult.
8. Rahvaspordiväljakule ei ole lubatud siseneda jalg- ja tõukerataste, rulluiskude vm sarnaste vahenditega (v.a jalgrattaparkla ja liikluslinnak) ning koerte jm koduloomadega. 
9. Kepikõnnil tuleb kasutada kummiotsakattega kõnnikeppe.
10. Rahvaspordiväljakul on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all.
11. Rahvaspordiväljakul on keelatud suitsetamine.
12. Rahvaspordiväljaku eest vastutaval isikul on õigus kodukorra mittejärgijal peatada külastusaeg ja saata korrarikkuja rahvaspordiväljaku territooriumilt välja.
RAHVASPORDIVÄLJAKU KASUTAJA MEELESPEA
1. Rahvaspordiväljak on avatud kasutamiseks Rakvere valla allasutustele, spordiklubidele, spordigruppidele ja üksikisikutele ning külastajatele vastavalt kasutusel olevale ajagraafikule ning hinnakirjale (leitav aadressilt www.rakverevald.ee/hinnakiri).
2. Rahvaspordiväljakut võivad eraisikud kasutada graafikujärgsete tundide, treeningute ja võistluste välisel ajal omal vastutusel mitteorganiseeritud sporditegevuseks tasuta, kui kasutajad peavad kinni rahvaspordiväljaku kodukorrast.
2. Rahvaspordiväljaku alade broneerimiseks treeninguteks ja võistlusteks ning üritusteks tuleb eelnevalt ühendust võtta Rakvere valla spordi-ja tervisedenduse spetsialistiga telefonil +372 53019590.
3. Kasutajad peavad treenimiseks kasutama neile rahvaspordiväljaku ajagraafikus ettenähtud rahvaspordiväljaku osa.
4. Treener või treeninggrupi eest vastutav isik peab treeningult lahkudes veenduma, et kasutusel olnud ala on korras. Kõik treeningpaigad tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada.
5. Treeningul kasutusel olnud rahvaspordiväljaku vahendid tuleb peale treeningu lõppu tagasi viia nende jaoks ettenähtud kohta.
6. Rahvaspordiväljakul olevat inventari tuleb kasutada sihtotstarbeliselt.
7. Piirdeaedadel ronimine ja turnimine on keelatud.
8. Kunstmuruväljakul treenimine on lubatud ainult spordijalanõudega ja/ või spetsiaalsete jalanõudega (kunstmuru jalgpallijalanõu või max 13 korgiga jalgpallijalanõu). Keelatud on mängimine ja/või treenimine metallkorkidega jalgpallijalanõudega.
9. Kasutajad on kohustatud hoidma rahvaspordiväljakul puhtust.
10. Rahvaspordiväljaku territooriumile ei tohi tuua kergesti purunevaid või vigastusohtlikke esemeid.
RAHVASPORDIVÄLJAKU KÜLASTAJA MEELESPEA
3. Rahvaspordiväljaku kodukorrast kinnipidamine on  kohustuslik kõigile külastajatele. Jooksvalt esilekerkinud küsimustega palume pöörduda Rakvere valla spordi-ja tervisedenduse spetsialisti poole telefonil +372 53019590.
4. Rahvaspordiväljakule on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm teistele ja endale ohtlikke esemeid) ning pürotehnilisi vahendeid.
4. Rahvaspordiväljakule on keelatud kaasa võtta ja tarvitada alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke.
5. Rahvaspordiväljakul on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all.
7. Rahvaspordiväljakul on keelatud suitsetamine.
8. Rahvaspordiväljaku külastaja peab hoidma puhtust ja korda.
9. Rahvaspordiväljaku jooksuradadel ei ole lubatud sõita jalgratastega, rulluiskudega ja muude liikumisvahenditega.
8. Lapsevanem vastutab rahvaspordiväljakule kaasa võetud lapse turvalisuse eest. Rahvaspordiväljakul toimuvate võistluste ajal tuleb laps hoida enda läheduses.
9. Rahvaspordiväljaku külastaja peab täitma rahvaspordiväljaku kasutamise eest vastutava isiku nõudeid ja juhiseid.
10. Rahvaspordiväljakul ei tohi viibida koertega.
Aitäh, et pead kinni kodukorrast. Hoiame üheskoos Sõmeru-Näpi piirkondade rahvaspordiväljakut, nii jätkub sportimisrõõmu pikkadeks aastateks!
 
Toimetaja: SIIRI KOHVER