Alalised komisjonid

20.04.23

 

Revisjonikomisjon:
Esimees            Raido Tammik
Aseesimees      
Helle Lemberg
Liikmed             Peeter Kalda

Eelarve- ja arengukomisjon:
Esimees            Riho Iskül
Aseesimees      Tarvo Plotnik
Liikmed              Ivar Dreifeldt, Kristofer-Rudolf Kõrre, Ando Holm, Ain Altermann, Reio Kuusik

Majandus- ja ettevõtluskomisjon:
Esimees            Allar Neeme
Aseesimees      Marko Vahesalu
Liikmed             Mirjam Koppel, Jan Pikhof, Rain Veissbach, Raido Tammik, Heli Eigi, Helle Lemberg

Haridus- ja noorsootöökomisjon:
Esimees            Kerli Kängsepp
Aseesimees      Sirje Rebane
Liikmed             Oxana Nikitina, Moonika Kõrre, Eve Kangur, Hannaliisa Rebane, Kristel Floren-Pikhof

Sotsiaalkaitsekomisjon:
Esimees            Margit Lichtfeldt
Aseesimees      Mirjam Koppel
Liikmed             Oxana Nikitina, Inge Pikkoja, Boriss Balõtšev, Moonika Mänd, Merli Tammmägi

Kultuuri- ja spordikomisjon:
Esimees            Tarvo Plotnik
Aseesimees      Riho Iskül
Liikmed             Inge Pikkoja, Ivar Dreifeld, Annika Aasa, Sirje Rebane, Külli Hallik-Vilu, Veiko Vilu, Hannaliisa Rebane, Harry Metsaru

Keskkonnakomisjon:

Esimees            Eve Kangur
Aseesimees      Ivar Dreifeldt
Liikmed             Raido Tammik, Allar Neeme, Jaanus Anton, Marko Vahesalu, Liis Lille, Sven Valler, Toivo Reinsoo

Alus: Rakvere vallavolikogu 01.12.2021 otsused nr 9 ja10

 

Koosolekute protokollid

Volikogu komisjonide koosolekud protokollitakse. Protokollid on kättesaadavad vallakantseleis ja avalikustatud ametiasutuse dokumendiregistri kaudu valla veebilehel.
Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

Protokollid alates 1. detsember 2021

Revisjonikomisjon
Eelarve- ja arengukomisjon
Majandus- ja ettevõtluskomisjon
Haridus- ja noorsootöökomisjon
Sotsiaalkaitsekomisjon
Kultuuri- ja spordikomisjon
Keskkonnakomisjon

Varasemad protokollid

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV