Kooli- ja lasteaiatoetus

6.06.22

Kooli- ja lasteaiatoetsut makstakse õppetöös osalemise kulude hüvitamiseks:

1) toetus lapse lasteaiatoidu maksumusele 100% ulatuses;
2) toetus gümnaasiumis või ametikoolis õppiva õpilase õpilaskodu kohamaksukuludele 100% ulatuses;
3) toetus üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivate õpilaste kooliga seotud kuludele (koolitarbed, riided, jalatsid, huvikoolis osalemine, klassiekskursioon) kuni kaks korda aastas, kuni 60 eurot iga õppiva lapse kohta aastas.

(2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud toetused määratakse õppeaastaks ja kantakse teenuse osutaja arvelduskontole.

Blanketid

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV