Kooli- ja lasteaiatoetus

20.01.22

Toetust makstakse õppetöös osalemise kulude hüvitamiseks:

1) toetus lapse lasteaiatoidu maksumusele 100% ulatuses;
2) toetus gümnaasiumis või ametikoolis õppiva õpilase õpilaskodu kohamaksukuludele 100% ulatuses;
3) toetus üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivate õpilaste kooliga seotud kuludele (koolitarbed, riided, jalatsid, huvikoolis osalemine, klassiekskursioon) kuni kaks korda aastas, kuni 60 eurot iga õppiva lapse kohta aastas.

Nimetatud toetused määratakse õppeaastaks ja kantakse teenuse osutaja arvelduskontole.

Blanketid

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV