Ole valmis elutähtsate teenuste katkestusteks ja kriisideks

8.03.23

Kriisideks valmistudes pea silmas järgmist:

 • Mida suurem on kriis, seda kauem jõuab kohaliku omavalitsuse või riigi abi sinuni
 • Ole valmis vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama
 • Tee koostööd kogukonnaga – naabrite, korteriühistu ja külaseltsiga!

Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku juhendid:

·         Hädaolukorraks valmistumise info: www.olevalmis.ee;  www.rescue.ee/et/juhend/taeiskasvanutele/hadaolukordadeks-valmisolek

·         Koduste varude meelespea: https://www.olevalmis.ee/et/juhis/kodused-varud-ja-abivahendid

·         Evakuatsioonivahendite meelespea: https://www.olevalmis.ee/et/juhis/minu-meelespea-evakuatsiooniks

·         Kriisiaja retseptiraamat https://www.rescue.ee/files/2022-03/pa-retseptid-a5rus-trykk.pdf?645fc95e0d

ELUTÄHTSATE TEENUSTE KATKEMINE

Pikaajaline elektrikatkestus

          Lähim generaatortoitega tankla asub Rakveres: JetOil Rakvere (Narva tn 30 Rakvere)

 • Koht, kus piirkonna inimestel on võimalik laadida pikaajalise elektrikatkestuse korral telefoni jms.: Sõmeru keskusehoone (Kooli 2 Sõmeru alevik)

 

Pikaajaline vee- ja kanalisatsioonivarustuse katkemine

 • Info pikaajalise vee- ja kanalisatsioonikatkestuse korral:

   Rakvere Vesi  AS 
   Kunda Vesi OÜ 

   502 8131
   565 5092

   omavalitsuse kontakt:  Viktor Häninen, abivallavanem
   omavalitsuse kontakt:  Janek Seidelberg, majandusspetsialist

   527 7233
   529 0230

 

Pikaajaline soojusvarustuse katkestus

 • Info soojusvarustuse katkemise korral:
   
 • Adven Eesti AS (Liivi Lilienthal)
  Avariitelefon

    775 1755
   5866 7166

   omavalitsuse kontakt:  Viktor Häninen, abivallavanem  527 7233

 

Kohalike teede läbitavus

 • Info kohalike teede läbitavuse kohta tormikahjustuste või lumetormi korral

Mis on ohuteavitus, ohusireen ja kuidas tegutseda?

Sellest kõigest: https://www.olevalmis.ee/et/juhis/ohuteavitus

VARJUMINE

Eesti avalike varjumiskohtade kaart on leitav SIIT. Varjumiskohad on tähistatud sini-oranži märgiga (pildil).
Rakvere vallas on tähistatud avalike varjumiskohtadena:

 • Sõmeru noortekeskus (Tiigi 2 Sõmeru)
 • Uhtna Põhikool (Nooruse 18 Uhtna)
 • Veltsi Lasteaed-Algkool (Veltsi tee 9 Veltsi)
 • Lasila Põhikool (Lasila mõisahoone, Vahtra pst 17/1 Lasila)

Rakvere linnas asuvad tähistatud varjumiskohad:

 • Rakvere Vabaduse Põhikool, Vabaduse tn 1
 • Rakvere Ametikool, Piiri tn 8
 • Rakvere Kultuurikeskus, Fr.R.Kreutzwaldi tn 2
 • SA Rakvere Teater, Fr.R.Kreutzwaldi tn 2a
 • Rakvere Reaalkool, Võidu tn 67

Avalikud varjumiskohad on mõeldud ohu korral kõigile abivajajatele.Tsiviilkaitse eesmärgil kasutatavate ehitiste, vahendite ning tsiviilelanikkonna jaoks ette nähtud varjenditena kasutatavaid objekte ei või hävitada ega rünnata. Selle tähistusega objektide või hoonete ründamine sõjalisel eesmärgil võrdub sõjakuriteoga. Kui oht muutub pikaajalisemaks, siis evakueeritakse inimesed punktidesse, mis on varustatud esmavajalikuga.

 • Varjumine on vajalik õhurünnaku korral, aga ka näiteks lahingutegevuse korral linnas/tiheasustusalal või radioaktiivse saaste või keemilise aine levimise korral.
 • Avalikuks varjumiskohaks eelkõige rünnaku või radioaktiivse saaste korral hoone, rajatis või osa sellest, mis asub maa all, on raudbetoonist ja ilma akendeta (nagu näiteks maa-alused parklad, tunnelid).
 • Ohu korral püsi siseruumides ning jää sinna ohu möödumiseni.
 • Avalikuks varjumiskohaks sobib maa all asuv akendeta hoone, näiteks maa-alune parkla või tunnel.
 • Ohu olukorras järgi kõiki ametkondade poolt antavaid juhiseid

 

EVAKUATSIOON

 Rakvere valla evakuatsioonikohtade nimekiri:
Sõmeru keskusehoone (Kooli 2 Sõmeru)
Sõmeru Noortekeskus (Tiigi 2 Sõmeru alevik Rakvere vald)
Sõmeru Põhikool (Kooli 4 Sõmeru)
Sõmeru lasteaed Pääsusilm Sõmeru maja (Aia 1 Sõmeru)
Sõmeru lasteaed Pääsusilm Uhtna maja (Nooruse 11 Uhtna)
Ubja külakeskus (Sõmeru mnt 2 Ubja küla Rakvere vald)

Arkna külakeskus (Jõekalda tee 33 Arkna)
Vaeküla külakeskus (Vaeküla tee 10 Vaeküla)
Uhtna Põhikool (Nooruse 18 Uhtna)
Lasila Põhikool (Vahtra pst 17/1 Lasila)
Veltsi Lasteaed-Algkool (Veltsi tee 9 Veltsi)

Soovituslikud vahendid evakuatsioonikotti

 • Toit ja joogivesi. Toit peaks olema hästi säiliv ja valmistamist mittevajav (konservid, kuivikud, pähklid, maiustused jms.) Vett peaks jätkuma vähemalt üheks ööpäevaks
 • Suu- ja kehahügieeni tarbed
 • Esmaabivahendid ja ravimid
 • Taskulamp ja varupatareid
 • Kaasaskantav raadio, varupatareid, akupank või muu laadimisseade
 • Magamiskott või tekk
 • Muud olulised „ellujäämis" vahendid (taskunuga, konserviavaja, tikud, toidunõud, söögiriistad jms)

 

 

KERKSUSKESKUS

Kerksuskeskus on generaatortoitega varustatud hoone, kuhu on inimestel võimalik kriisiolukorras koguneda, saada infot, viibida soojas ja valgustatud ruumis, kasutada vett ja tualette.

Rakvere vallas asub kesksuskeskus:

 Sõmeru keskusehoone (Kooli 2 Sõmeru alevik Rakvere vald)


Soovitusi kogukonnas kriisideks valmisoleku kasvatamiseks

 • Tutvu naabritega ja vahetage telefoninumbreid.
 • Tee endale selgeks, kes on kogukonna võtmeisikud (külavanem, korteriühistu esimees, asumiseltsi juht jt).
 • Selgitage koos kogukonna võtmeisikutega välja piirkonna ohud, eluliselt tähtsate teenuste katkemise mõjud ning mõelge läbi, kuidas nendeks ühiselt paremini valmis olla (lahenduseks elektrigeneraatori, veepumba, tulekustutusvahendite ja muude abivahendite ühine soetamine vmt).
 • Tehke koos selgeks, kes kogukonna liikmetest vajavad kriisiolukordades kõrvalist abi.
 • Leppige kokku kogukonna liikmete ohust teavitamise korraldus ja omavaheline infovahetus kriisiolukorras ning mõelge läbi, kuidas te saate üksteist aidata (sh neid, kes vajavad kõrvalist abi – üksi elavad vanurid, puuetega inimesed jt).
   

"Ole valmis" äpp aitab valmistuda 

OLE VALMIS äpi saad tõmmata siit . See toimib pärast sinu telefonis ka ilma internetiühenduseta.

Allpool olevat meelespead saad kasutada tšeklistina - linnuta ära, mis olemas ja mida juurde tarvis!

 

Kodudes kaob elekter kõigepealt

Riigi kriisiplaanis on elektritarbijad jagatud tähtsuse järgi viide kategooriasse, väljalülitamist alustatakse tagantpoolt:

I kategooria – haiglad, hooldekodud, häirekeskus

II kategooria – elutähtsate teenuste osutajad (politsei, pääste, side, tanklad jne)

III kategooria – ühiskondlikud teenused

IV kategooria – ärikliendid tarbimisega üle 100 000 kWh/aastas, keskpingel liitunud kliendid, kelle aastane tarbimine jääb alla 100 000 kWh, ja tootjad tootmisvõimsusega >= 200 kW

V kategooria – muud tarbijad, sh kodutarbijad

Allikas: MKM, Elektrilevi

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV