Külad

6.01.20

Rakvere valla asustuse moodustavad Sõmeru, Näpi, Lepna ja Uhtna alevikud ning 47 küla: Aluvere, Andja, Aresi, Arkna, Eesküla, Järni, Jäätma, Kaarli, Karitsa, Karivärava, Karunga, Katku, Katela, Kloodi, Kohala-Eesküla, Kohala, Koovälja, Kullaaru, Kõrgemäe, Lasila, Levala, Muru, Mädapea, Nurme, Paatna, Papiaru, Päide, Rahkla, Raudlepa, Raudvere, Roodevälja, Rägavere, Sooaluse, Sämi-Tagaküla, Sämi, Taaravainu, Tobia, Toomla, Tõrma, Tõrremäe, Ubja, Ussimäe, Vaeküla, Varudi-Altküla, Varudi-Vanaküla, Veltsi ja Võhma.

 

Kõrvuti asetsevad Sõmeru ja Näpi alevik moodustavad suurima elanike arvuga piirkonna, kus elab kokku üle 1600 elaniku. 

 

Praegused külapiirid kehtivad alates 1. jaanuarist 1999 (alus: Vabariigi Valitsuse 16.12.1998 määrus nr 283 "Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine).

 

Näpi ja Uhtna alevik said aleviku staatuse regionaalministri 18.07.2007 määrusega nr 5.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Rahvastiku statistika 2018-2019

6.01.20

1. jaanuari 2020 seisuga on vallas elanikke kokku 5618 inimest, neist 2811 meest ja 2807 naist. Rakvere vallas sündis 2019. aastal 64 last, manalateele lahkus 59 inimest. Valda elama saabus teistest omavalitsustest  276 inimest, mujale elama lahkus 254 inimest.

1. jaanuaril 2019 elas Rakvere vallas 5624 inimest, nendest 2815 meest ja 2809 naist. 2018. aastal sündis 64 last, suri 71 vallaelanikku. Mujalt omavalitsustest asus Rakvere valda elama 361 inimest, ära kolis 289 inimest.

Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2020 (*.xls)
Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2019 (*.xls)

Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2018 (*.xls)

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV