Külad

6.01.20

Rakvere valla asustuse moodustavad Sõmeru, Näpi, Lepna ja Uhtna alevikud ning 47 küla: Aluvere, Andja, Aresi, Arkna, Eesküla, Järni, Jäätma, Kaarli, Karitsa, Karivärava, Karunga, Katku, Katela, Kloodi, Kohala-Eesküla, Kohala, Koovälja, Kullaaru, Kõrgemäe, Lasila, Levala, Muru, Mädapea, Nurme, Paatna, Papiaru, Päide, Rahkla, Raudlepa, Raudvere, Roodevälja, Rägavere, Sooaluse, Sämi-Tagaküla, Sämi, Taaravainu, Tobia, Toomla, Tõrma, Tõrremäe, Ubja, Ussimäe, Vaeküla, Varudi-Altküla, Varudi-Vanaküla, Veltsi ja Võhma.

 

Kõrvuti asetsevad Sõmeru ja Näpi alevik moodustavad suurima elanike arvuga piirkonna, kus elab kokku üle 1600 elaniku. 

 

Praegused külapiirid kehtivad alates 1. jaanuarist 1999 (alus: Vabariigi Valitsuse 16.12.1998 määrus nr 283 "Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine).

 

Näpi ja Uhtna alevik said aleviku staatuse regionaalministri 18.07.2007 määrusega nr 5.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Rahvastiku statistika 2018-2020

26.01.21

1. jaanuari 2021 seisuga on Rakvere vallas elanikke kokku 5648, neist 2800 meest ja 2848 naist. Elanike arv suurenes möödunud aastaga võrreldes  30 inimese võrra. Vallas sündis 2020. aastal 49 last, manalateele lahkus 50 inimest.

Valda registreeris oma elukoha 285 inimest, vallast lahkus 253 inimest. Vallasiseselt muutis elukohta 90 inimest. Kõige rohkem vallaelanikke, 105 inimest, lahkus Rakvere linna. Tallinnasse kolis 35, Haljala valda 21, vähemal määral liiguti teistesse Lääne-Virumaa omavalitsustesse ja kaugemale Eestisse. Välismaale lahkus 14 vallaelanikku, nendest enamik Soome.Rakvere linnast kolis meie valda 122 inimest, Tallinnast tuli 26, Viru-Nigula vallast 21, ja Vinni vallast 13, vähemal määral registreeriti elukoht meile mujalt Eestist.Välismaalt asus meile elama kokku 31 inimest (Soomest 23, Suurbritanniast 4, Ukrainast 2, Venemaalt 1 ja Filipiinidelt 1 inimene). 

Kuni 18-aastaste osakaal elanikkonna hulgas on 22%, tööealised inimesed moodustavad 56% ja pensioniealised 22% elanikkonnast.

 

Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2021 (*.xls)
Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2020 (*.xls)
Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2019 (*.xls)

Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2018 (*.xls)

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV