Külad

5.01.23

Rakvere valla asustuse moodustavad Sõmeru, Näpi, Lepna ja Uhtna alevikud ning 47 küla: Aluvere, Andja, Aresi, Arkna, Eesküla, Järni, Jäätma, Kaarli, Karitsa, Karivärava, Karunga, Katku, Katela, Kloodi, Kohala-Eesküla, Kohala, Koovälja, Kullaaru, Kõrgemäe, Lasila, Levala, Muru, Mädapea, Nurme, Paatna, Papiaru, Päide, Rahkla, Raudlepa, Raudvere, Roodevälja, Rägavere, Sooaluse, Sämi-Tagaküla, Sämi, Taaravainu, Tobia, Toomla, Tõrma, Tõrremäe, Ubja, Ussimäe, Vaeküla, Varudi-Altküla, Varudi-Vanaküla, Veltsi ja Võhma.

 

Kõrvuti asetsevad Sõmeru ja Näpi alevik moodustavad suurima elanike arvuga piirkonna, kus elab kokku üle 1600 elaniku. 

 

Praegused külapiirid kehtivad alates 1. jaanuarist 1999 (alus: Vabariigi Valitsuse 16.12.1998 määrus nr 283 "Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine).

 

Näpi ja Uhtna alevik said aleviku staatuse regionaalministri 18.07.2007 määrusega nr 5.

 

Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2023 (*.xls)
Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2022 (*.xls)
Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2021 (*.xls)
Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2020 (*.xls)
Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2019 (*.xls)
Rahvastiku statistika külade kaupa seisuga 1. jaanuar 2018 (*.xls)

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Rahvastiku statistika 2018-2020

6.01.23

Statistika 2022

1. jaanuari 2023 seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Rakvere vallas 5646 inimest, neist mehi 2792 ja naisi 2854. Võrreldes eelmise aastaga on meil 47 elanikku rohkem.
2022. aastal sündis vallas 30 last, suri 70 inimest. 

Eelmist aastat iseloomustab tavapärasest suurem ränne, mis on  seotud Ukraina põgenike saabumisega. Valda elama asus 451 inimest, sealhulgast Ukraina sõjapõgenikke saabus aasta jooksul 136. Soomest tuli Eestisse 18 inimest.
Vallast lahkus mujale elama 360 inimest, sealhulgas 111 kolis Rakvere linna, 40 Tallinnasse, 14 Vinni valda, 13 V-Nigula valda, 13 Tapa valda, 13 Kadrina valda ja vähem teistesse omavalitsustesse.Soome kolis 18 inimest, Kanadasse 3 ja Rootsi 2 inimest.

Vallasiseselt vahetas elukohta 100 inimest.

Suurimad asulad on Sõmeru alevik, kus elab registri andmetel 1120 inimest, Ussimäe küla 380, Lepna alevik 375 ja Näpi alevik 338 elanikuga. Kõige väiksemad on 7 elanikuga Toomla küla ja 7 elanikuga Varudi-Altküla. Järgneb Võhma, kus on 10 elanikku.

Vanuselise jaotuse põhjal moodustavad 20% elanikest 0-18-aastased, 60% tööealised vanuses 19-65 ja 20% üle 65-aastased pensionieas inimesed.

Statistika 2021

1. jaanuari 2022 seisuga on vallas elanikke kokku 5599, neist 2788 meest ja 2811 naist. Elanike arv vähenes möödunud aastaga võrreldes 49 inimese võrra. Rakvere vallas sündis 2021. aastal 54 last, suri 59 inimest.

Valda registreeris oma elukoha 275 inimest, vallast lahkus 322 inimest. Vallasiseselt muutis elukohta 71 inimest.

Kõige rohkem vallaelanikke, 131 inimest, lahkus Rakvere linna. Tallinnasse kolis 39, Vinni valda 21, Tartu linna 15, vähemal määral lahkuti teistesse Lääne-Virumaa omavalitsustesse ja kaugemale Eestisse. Välismaale lahkus 17 vallaelanikku.Rakvere linnast kolis meie valda 118 inimest, Tallinnast saabus 35, Haljala vallast 12, Viru-Nigula vallast 9 ja Vinni vallast 8, vähemal määral registreeriti elukoht meile mujalt Eestist.Välismaalt asus meile elama 26 inimest (Ukrainast 11, Soomest 9, Hispaaniast 3, Iirimaalt 2 ja Saksamaalt 1 inimene). 

Korrastati 16 aadressita isiku elukoha andmed.

Kuni 18-aastaste osakaal elanikkonna hulgas on 20%, tööealised inimesed moodustavad 59% ja pensioniealised 21% elanikkonnast.

Statistika 2020

1. jaanuari 2021 seisuga on Rakvere vallas elanikke kokku 5648, neist 2800 meest ja 2848 naist. Elanike arv suurenes möödunud aastaga võrreldes  30 inimese võrra. Vallas sündis 2020. aastal 49 last, manalateele lahkus 50 inimest.

Valda registreeris oma elukoha 285 inimest, vallast lahkus 253 inimest. Vallasiseselt muutis elukohta 90 inimest. Kõige rohkem vallaelanikke, 105 inimest, lahkus Rakvere linna. Tallinnasse kolis 35, Haljala valda 21, vähemal määral liiguti teistesse Lääne-Virumaa omavalitsustesse ja kaugemale Eestisse. Välismaale lahkus 14 vallaelanikku, nendest enamik Soome.Rakvere linnast kolis meie valda 122 inimest, Tallinnast tuli 26, Viru-Nigula vallast 21, ja Vinni vallast 13, vähemal määral registreeriti elukoht meile mujalt Eestist.Välismaalt asus meile elama kokku 31 inimest (Soomest 23, Suurbritanniast 4, Ukrainast 2, Venemaalt 1 ja Filipiinidelt 1 inimene). 

Kuni 18-aastaste osakaal elanikkonna hulgas on 22%, tööealised inimesed moodustavad 56% ja pensioniealised 22% elanikkonnast.

 

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV