Küttetoetus

18.07.19

Makstakse eluruumi küttekulude hüvitamiseks kütteperioodil:

1) keskkütte, õhksoojuspumba või elektrikütte kasutamisel on hüvitise suurus kuni 200 eurot;
2) puukütte tarbimise korral antakse avalduse esitajale üks kord aastas 200 euro väärtuses küttepuid.

Blanketid

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV