Maakonna liikuvusuuring

 

Valminud on Lääne-Virumaa liikuvusuuring. Uuringu tulemused on aluseks avaliku ruumi, liikuvusteenuste ja säästvate liikumisviiside arendamisele Rakvere vallas ja Lääne-Viru maakonnas. Aasta algul sai valla veebilehel täita anonüümset küsimustikku, mille tulemused olid üks osa võrreldavatest andmetest.

Küsimustik oli mõeldud vallaelanikele igapäevaste liikumisviiside ja nendega seotud probleemide edastamiseks. Vastused on olulised üldplaneeringu koostamisel ja ühistranspordi paremaks korraldamiseks ning võimalike kitsaskohtade kaardistamiseks.

Uuringu viisid läbi 2020.-2021. aastal Tallinna Tehnikaülikooli Logistika ja Transpordi teaduskeskuse uurimisrühm koostöös Linnalabori, InPhysica ja SEI Tallinna ekspertidega. Töö raportis toodi välja alltoodud peamised järeldused.

 • Uuringu vastajate elukohad asuvad peamiselt hajaasustuses ja maapiirkondades, mistõttu on autokasutusel suur roll igapäevastes liikumistes nii tööle, kooli, poodi kui vaba aja veetmisel.
 • Lähiaastatel suureneb eakamate elanike osakaal, mistõttu muutub olulisemaks teenuste ligipääsetavus ja ühistranspordi korralduse parem
 • koordineerimine nõudepõhiste lahendustega.
 • Uuringus osalenud valdade elanikud on valmis uute liikuvusteenuste (nõudetransport, sõidujagamine, lühirent) kasutamiseks, juhul kui nende maksumus (kuni 50 eurot kuus) on soodsam isikliku auto kasutamisest;
 • Ida-suunalise raudteeliikluse teekonnal Tapa-Rakvere-Jõhvi-Narva arengusse tuleb enam panustada veeremi sageduse kui mitmekesisuse osas, et tõsta rongide konkurentsivõimet bussiliiklusega.
 • Lääne-Virumaa ühistranspordi ühendused naabermaakondadega sõltuvad ühistranspordikeskuste struktuurist. Harjumaaga on kaugliinide kui kohalike liinide ühendus väga hea, sest ollakse Põhja ühistranspordikeskuse liinivõrgus.
 • Kui Ida-Virumaa ja Jõgevamaaga on ühendused rahuldavad, siis Järvamaaga on ühistranspordiühendused harvad ja vajaksid nii töörände kui erasõitude parandamiseks edasist arendamist.
 • Uuringus osalenud ettevõtete töötajad liiguvad peamiselt isiklike autode või töökoha organiseeritud transpordiga. Kuid töötajad sooviksid rohkem rattateede ühendamist ettevõtetega ja tööandjad sooviksid ühistranspordivõrgu ühendamist keskuste ja ettevõtluspiirkondade vahel.
 • Töötajatele isikliku auto kulud on peamiselt 300€ ja 500€ kuus.
 • Kulutused ühistranspordile kuus on 50€ ümber.
 • Autokasutuse hüvitised on kuni 50 eurot või üle paarisaja euro kuus.

 

Töögrupp andis omalt poolt mõned ettepanekud ja soovitused Rakvere vallale.

 • Kasutada rohkem kiirete bussiühenduste võimalusi nii Tallinna kui IdaVirumaa suunas.
 • Ehitada hästi ühendatud ümberistumise sõlmpeatusi Tallinn-Narva mnt-l, kuhu on võimalik jätta nii autosid, rattaid kui kergpakke ja lühirendisõidukeid (rendiratas, -auto, pakiautomaat, laadimisjaam).
 • Parandada kergliikluse ja ühistranspordi ühendusi valla tööpiirkondade ja Rakvere vahel.
 • Rohkem koostööd Põhja-ÜTK, vedajate ja tööandjatega ühistranspordi kasutuse suurendamiseks
 • Hajaasustuses autoliikluse vajadustega arvestades järgida liiklusohutuse põhimõtteid väärtusliku ja turvalise liikumiskeskkonna tagamiseks.
  Liikluse rahustamine asulates ja sissesõitudel.
 • Arvestades otsese raudteepeatuse puudumist vallas, ühendada paremini elanike liikumisteed Rakvere raudteejaama või kõrvalvaldade raudteepeatustega.

 

Uuringu tellis ning projekti juhtis Viru-Nigula vald, partneritena osalesid ka Haljala, Rakvere, Tapa, Vinni ja Väike-Maarja vallad. Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus", omafinantseeringu osa projektis katsid uuringus osalevad partnerid võrdsetes osades oma eelarvetest.