Matusetoetus

22.02.21

Matusetoetus on Rakvere valla eelarvest makstav ühekordne toetus, mida makstakse isikule, kes korraldab matused. Matusetoetust on õigus taotleda juhul, kui surnud isiku viimane rahvastikuregistri järgne elukoht oli Rakvere vallas.

Valla matusetoetuse suurus 2021. aastal on 300 eurot.

Blanketid