Matusetoetus

28.02.20

Matusetoetus on Rakvere valla eelarvest makstav ühekordne toetus, mida makstakse isikule, kes korraldab matused. Matusetoetust on õigus taotleda juhul, kui surnud isiku viimane rahvastikuregistri järgne elukoht oli Rakvere vallas.

Valla matusetoetuse suurus 2020. aastal on  250 eurot.

Blanketid