Muu teenus

11.05.22

Muu teenus (psühholoogiline või muu nõustamisteenus)

Teenust osutatakse ohustava riskikäitumise ennetamiseks ja vähendamiseks.

Psühholoogilist- või muud nõustamisteenust korraldab Rakvere Vallavalitsus alaealistele, täiskasvanud isikutele ja peredele.

Teenuse osutamise tingimused ja teenuse eest tasumine määratakse Rakvere Vallavalitsuse korraldusega.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV