Pakendikonteinerite asukohad

27.11.20

Rakvere vallas asuvatesse segapakendikonteineritesse võib iga vallaelanik tasuta viia klaas-, papp- ja plastpakendeid. Pakendijäätmed – pappkastid ja karbid, kile, tugevam reklaampaber, plastikpakend ja klaaspakend sobivad panna segapakendi konteineritesse, mis valdavalt on kollast värvi ning asuvad meie valla eri paigus. Pakendijääde peab olema puhas ehk siis ei tohi olla koos toidujäätmetega. Määrdunud pakend on segaolmejääde ja läheb tavalisse olmejäätmete konteinerisse.

Mitte mingil juhul ei tohi sinna panna segaolmejäätmeid, sest see muudab mõttetuks pingutused pakendite sorteerimisel ja eraldikogumisel. Samuti on vedajal õigus sellist konteinerit mitte tühjendada ja jäätmeid tasuta ära viia.


Meie vallas on pakendikonteinerite asukohad:

 • Uhtnas mõisa ees
 • Kohalas vana poe juures
 • Kohala-Eeskülas Pärna kinnistul
 • Ubjas külakeskuse juures
 • Vaekülas külakeskuse juures
 • Sõmerul Aia tn otsas, poe parklas, Pika tn keskel ning Astri tn ja
 • Pika tn ristil
 • Näpil bussipeatuses ja Näpi tee 20 parklas
 • Roodeväljal Vahtra alleel
 • Ussimäel Pagusoo 5 maja konteinerite juures
 • Tõrmas Lepna-Tõrma teeristis ja Koeravere-Väike-Maarja teerist
 • Karitsa külas mõisahoone juures
 • Lasilas lasteaia parklas, Mäe tn 1 ja Vahtra pst 11
 • Mädapeal bussipeatuses
 • Lepna Energia pst 34, Energia pst 6 ja Lasteaia 2
 • Levala külas Levala-Karitsa tee alguses ja Levala Sepanõmme tee
 • alguses
 • Veltsis ridaelamu 17 sissesõidutee, Lasteaed-algkooli juures, korrusmajade
 • juures
 • Paatnas Erna lauda juures
 • Tõrremäe külas Tapa mnt ja raudtee vahel platsil, korrusmajade 38
 • ja 40 vahel
 • Järni külas kahekorruselise maja juures
 • Eeskülas nelja tee ristis
 • Arknal elamu 16 ja 17 juures
Kõik need konteinerid on varustatud infokleebistega ja on avalikuks kasutamiseks mõeldud. Sinna võivad kõik inimesed oma pakendijäätmeid panna. Ainus nõue on, et pakend ei tohi olla koos toidu jäätmetega ega pakitud läbipaistmatusse kilekotti. Selleks, et pakendikonteiner suurematest pakenditest kiiresti ei ummistuks, tuleb pappkastid ja karbid kokku voltida ning kilekotis viidav pakendijääde konteinerisse tühjaks valada. Nii mahub konteinerisse tunduvalt rohkem jäätmeid.
Lisaks võivad korteriühistud ja ettevõtted sõlmida veel eraldi rendilepingud nii paberi ja papi, klaasi või pakendikonteinerite paigaldamiseks oma kinnistule. Sel juhul on kasutajaks ainult lepingu sõlmija.
Lääne-Viru Jäätmekeskusesse saab tasuta ära anda sorteeritud paberit ja pappi, samuti pakendit.
Ohtlikke jäätmeid võib iga Rakvere valla kodanik viia Lääne-Viru Jäätmekeskusesse tasuta ID kaardi alusel 20 kg aastas.
 
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV