Pärandkultuur

27.04.20

Muinsusobjektid ja pärandkultuuri objektid

Kultuurimälestiste riiklikust registrist leiate informatsiooni kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste, sealhulgas kõikide valla ajaloo-, ehitis-, arheoloogiamälestiste jm objektide kohta. Register on illustreeritud pildimaterjaliga.

Pärandkultuuri objektid leiab Maa-ameti geoportaalist: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur

 

Vabadussõjas langenute Rägavere mälestussammas (pildil)

Voldik - Vabadussõja tähistel Sõmeru vallas

 

Kreutzwaldi kroonikivi Kaarlis (pildil)

 

Monumendid

Rakvere vald: https://www.google.com/maps/d/viewer?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll=59.32758499999999%2C26.297149999999988&spn=0.168133%2C0.439453&z=11&source=embed&mid=1EOIuHyy_MCA-3Butz1A-D3neFhk

Sõmeru vald: https://www.google.com/maps/d/viewer?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll=59.38952800000001%2C26.496276999999964&spn=0.167827%2C0.439453&z=11&source=embed&mid=1AKy_KuSS4jGg0RK4jPO8P5doqZY

(Allikas: MTÜ Monumentide e-Kataloog | Heiki Koov, 2005-2019)

 

Raamat "Pärandkultuur Sõmeru vallas"  

 

2012. aastal koondati raamatusse Sõmeru valla inimeste hoolega hoitud vanad fotod ning lood 124 objekti kohta, mis väärivad mäletamist ning edasiandmist tulevastele põlvedele. Need on aja- ja kultuuriloolise tähtsusega paigad, mis on seotud muistendite ja ajaloosündmustega, samuti kangelaste, kultuuritegelaste või muude rahva seas hästi tuntud inimestega. Pärandkultuur on inimtegevuse jäljed looduses, milledega käib kaasas lugu, mälestused ning mida kohalikud elanikud peavad väärtuslikuks. Üldjuhul ei ole pärandkultuur riikliku kaitse all ning tema säilimine looduskeskkonnas on suuresti inimeste südametunnistuse küsimus.

 

Raamat sisaldab kolme Sõmeru valla piirkonna (Uhtna-Sämi-Kohala-Varudi, Ubja-Aresi-Toomla-Andja ning Sõmeru-Kaarli-Vaeküla-Rägavere) pärandobjektide fotosid ja lugusid. Kaasas on matkaraja kaardid. Raamat on kujundatud ja trükitud kirjastuses ValiPress ning raamatu väljaandmist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ning Sõmeru Vallavalitsus.
Autorid Maia Simkin, Inge Pikkoja, Piret Laidroo. 2014. aasta kevadel ilmus raamatu teine täiendatud ja parandatud trükk.

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV