Rakvere vald aastatel 1918-2017

28.04.20

13. sajandil oli Virumaa ligilähedaselt sama territooriumiga kui praegune Ida- ja Lääne-Virumaa kokku, kuhu kuulus 5 kihelkonda. Rakvere kihelkonda on esmakordselt mainitud 1419. aastal. Kihelkonna territooriumi hulka kuulusid endise Rakvere ja Sõmeru valla alad.

Eesti Vabariigi seadusega 1918. aastal kujundati kihelkonnad ümber valdadeks. Rakvere kihelkond jaotati Rakvere ja Sõmeru valla vahel. 1918-1940. aastani oli Virumaal 40 valda, nende seas ka Rakvere vald.

1940. aastal kuulusid Rakvere valda järgmised külad: Aru, Karkuse, Lepna–Eesküla, Lepna-Mätliku, Lepna- Taaravainu, Mädapea, Mäetaguse, Piira, Tammikualuse, Tobia-Väljataguse, Tõrma-Vanaküla, Tõrma–Väljataguse, Ussimäe (milliste territooriumid valla sees kuulusid  1945. aastal moodustatud Rakvere külanõukogu koosseisu), Järni, Järtu, Karitsa, Kurgvere, Lepna-Nõmse, Savala, Saueaugu, Tamna, Tõrma- Metsküla, Tõrma-Väljataguse, Vasivere (1945.aastal moodustatud Karitsa külanõukogu koosseisu), Arupealse, Karivärava, Kloodi, Kõrgemäe, Laanemõisa, Nortsu, Paatna, Papiaru, Päide, Tobia-Risu, Tõrremäe (1945.aastal moodustatud Kloodi külanõukogu koosseisu).

1950. aastal koos maakondade likvideerimisega kaotati ka Rakvere vald ja valla haldusterritooriumil moodustati üks Rakvere külanõukogu.

Seoses majandite liitmise ja lahutamisega kuulusid erinevatel perioodidel Rakvere külanõukogu koosseisu: Kadila, Mõdriku, Nurmetu, Näpi, Raudvere, Roodevälja, Rägavere, Vaeküla ja Veedla külad ning Vinni alevik. Tamsalu vallast Assamalla, Kullenga ja Lemmküla.

Samadel põhjustel liideti Rakvere vallaga Arkna, Karunga, Lasila ja Levala külad.

Rakvere valla piirid kujunesid lõplikult alles 1982. aastal, millal Rakvere külanõukogu territooriumist lahutati Assamalla sovhoos, mis jaotati Ed. Vilde nimelise kolhoosi ja Põdrangu sovhoosi vahel.

Vallaelu taasiseseisvusajal

Alates Rakvere valla taastamisest  06.06.1991. aastal kuulus Rakvere valla koosseisu 19 küla: Arkna, Eesküla, Järni, Karivärava, Karitsa, Karunga, Kloodi, Kullaaru, Kõrgemäe, Lasila, Levala, Mädapea, Paatna, Päide, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe, Veltsi külad ja Lepna alevik. Külade nimed ja territoriaalne jaotus kujunes ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 1975. aastal.

Rakvere valla territoorium oli 127,7 km2

Elanikke oli 01.01.2017 seisuga 2106 inimest. 


Vallamaja asus Rakvere linnas, Vallikraavi tn 8 (pildil)

Valla I põhimäärus kinnitati 1991. aastal. 

Vallavalitsuse hallatavad asutused olid:

 • Lasila Põhikool
 • Veltsi Lasteaed-Algkool
 • Lepna Raamatukogu
 • Lasila Noortekeskus
 • Lepna Ühiskodu
 • Lepna Lastetuba
 • Lasila Päevakeskus
 • Arkna Päevakeskus


Vallavolikogu esimehed läbi aastate:

Maie Rakso - volikogu esimees alates 06.06.1991 - 1993
Hannes Konist - volikogu esimees 1993-1999
Aksel Neeme - volikogu esimees 1999-28.05.2001
Enn Palm - volikogu esimees 20.06.2001-29.10.2009
Toomas Rajamäe - volikogu esimees alates 29.10.2009-25.10.2017

 

Vallavanemad:

Maie Rakso 1991-2001
Aivar Aruja  2001-2017 (pildil)

 

Rakvere valla ja Sõmeru valla vahelise piiri muutmine

Vabariigi Valitsuse 17.02.1999 määrusega nr 60 muudeti Rakvere valla ja Sõmeru valla vahelist piiri Näpi ja Arkna piirkonnas.

 

Haldusreform 2017

Haldusreformi käigus ühines 2017. aastal Rakvere vallaga naabervald Sõmeru, ühiselt moodustati liblikakujuline rõngasvald ümber Rakvere linna.

Sõmeru vallavolikogu tegi 6. augustil 2015 Rakvere vallavolikogule ettepaneku algatada haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmine eesmärgiga moodustada kahe omavalitsuse baasil üks omavalitsus. Rakvere vallavolikogu nõustus 26. augustil 2015. Rakvere ja Sõmeru vald kinnitasid 14. detsembril 2016 ühinemislepingu ja taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Volikogud esitasid 22.12.2016 Lääne-Viru maavanemale taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Lääne-Viru maavanem edastas 27.12.2016 kirjaga nr 12-1/16-2143-1 oma seisukoha koos maavanemale esitatud ühinemisdokumentatsiooniga Rahandusministeeriumile.

Vabariigi Valitsus kinnitas omavalitsuste algatatud ühinemise 29. detsembril 2016 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 170 „Rakvere valla ja Sõmeru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine".

Rakvere Vallavalitsuse tegevus lõpetati Rakvere vallavolikogu 01.11.2017 otsusega nr 1-3/5 „Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine"

 

Fakte ajaloost

 • Tõrma nime mainitakse esmakordselt Henriku Liivimaa Kroonikas (1219. a ristirüütlite sõjakäik Virumaale). Taani Hindamisraamatu järgi oli Tõrma küla oma 70 adramaaga üks suuremaid ja rahvarohkemaid külasid.
 • 1544. a esimesed teated Laanemõisa kohta
 • 1786. aastast tegutses Lasilas Rakvere valla vanim kool.
 • Enne II Maailmasõda töötasid valla aladel Mädapea, Karitsa, Lasila ja Kloodi koolid.
 • 1929. aastal toimusid Eesti esimesed suusahüppevõistlused Tõrma-Kõrgemäel
 • 1949. a asutati ETKVL poolt Tõrma Karusloomakasvandus

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV