Ranitsatoetus

28.02.20

Ranitsatoetus on ühekordne toetus, mida makstakse esmakordselt kooli (1. klassi) mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale avalduse alusel. Toetuse maksmine ei olene perekonna sissetulekute suurusest.

Ranitsatoetuse suurus 2020. aastal on 150 eurot.

Blanketid