Riigikogu valimised - 5. märts 2023

27.02.23
 Valimiste teabeleht eesti keeles, vene keelesinglise keeles
      Valimiste üldinfo: https://www.valimised.ee/et

Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr 1: Sõmeru keskusehoones, tel 5888 7212, e-post: somerujsk@rakverevald.ee
                                   Jaoskond on avatud hääletamiseks 27.02.-04.03.2023 kell 12-20 ja 05.03.2023 kell 9-20

Valimisjaoskond nr 2: Uhtna raamatukogus, tel 5888 7213, e-post: uhtnajsk@rakverevald.ee
                                   Jaoskond on avatud hääletamiseks 03.03.-04.03.2023 kell 12-20 ja 05.03.2023 kell 9-20

Valimisjaoskond nr 3: Lepna raamatukogus,  tel 5888 7214, e-post: lepnajsk@rakverevald.ee
                                   Jaoskond on avatud hääletamiseks 03.03.-04.03.2023 kell 12-20 ja 05.03.2023 kell 9-20

Kõik hääletamisruumid on ligipääsetavad erivajadustega ja puuetega inimestele ning lapsevankriga saabujatele. Sõmeru keskusehoones asuvad hääletusruumid esimesel korrusel, treppe ei ole. Uhtna ja Lepna valimisjaoskondadesse saab siseneda kaldteed mööda.

Valimiste jaoskonnakomisjonide liikmed

 

Valimiste korraldaja Rakvere vallas on vallasekretäri asendaja Ahti Randmere, tel 322 0846, ahti.randmere@rakverevald.ee (Kooli 2 Sõmeru alevik) 

 Häältelugemiskomisjon alustab hääletamissedelite avalikku ülelugemist esmapäeval, 6. märtsil algusega kell 10.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis (Kooli 2 Sõmeru alevik). Häältelugemiskomisjoni ülesandeid täidab valla valimiskomisjon koosseisus: Ahti Randmere, Janne Lainjärv, Eveli Indov, Jaan Kangur, Mario Mikvere.

MILLISES VALIMISRINGKONNAS SAAN HÄÄLETADA?

Valimisringkond nr 6 – Lääne-Virumaa.

KELLE POOLT SAAN HÄÄLETADA?

Saate tutvuda oma valimisringkonna kandidaatidega veebilehel:  https://rk2023.valimised.ee/et/candidates/electoral_district/6 
Nimekirjad on hääletamise ajal (27. veebruar - 5. märts) olemas ka kõigis hääletamisruumides.

MILLAL JA KUIDAS SAAN HÄÄLETADA?

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

E
27. veebruar

T
28. veebruar

K
1. märts

N
2. märts

R
3. märts

L
4. märts

P
5. märts

E-HÄÄLETAMINE

Hääletada saate veebilehel valimised.ee asuvat valijarakendust kasutades
Hääletamine algab 27. veebruaril kell 9.00 ja lõpeb 4. märtsil kell 20.00.
Hääletada saab ööpäev ringi.
Hääletamiseks on vaja internetiühendusega arvutit ning ID-kaarti või mobiil-ID-d koos PIN-koodidega.

E-hääletamist ei toimu
Kui soovite, siis saate oma varem antud e-häält hääletamisruumis kohapeal hääletades muuta.

HÄÄLETAMISRUUMIS HÄÄLETAMINE

Hääletada saate kõigis sel ajal avatud
hääletamisruumides üle Eesti

12.00–20.00.

Info kõigi Eesti hääletamisruumide kohta leiate veebilehelt jsk.valimised.ee.

 

Hääletada saate vaid
oma valimisringkonna kõigis
hääletamisruumides

Oma valimisringkonna hääletamisruume elukohajärgses linnas, linnaosas või vallas vt all tabelis (vt all )

Info kõigi oma valimisringkonna hääletamisruumide kohta leiate veebilehelt jsk.valimised.ee.

12.00–20.00

9.00–20.00

 

KODUS HÄÄLETAMINE

Hääletamiskastiga kodus hääletada ei saa.

Kodus saate hääletada vaid koju tellitud
hääletamiskastiga (vt all
)
9.00–20.00.

             
 

KUS JA MILLAL SAAN HÄÄLETADA HÄÄLETAMISRUUMIDES KOHAPEAL OMA ELUKOHA LINNAS, LINNAOSAS VÕI VALLAS?

Lisaks all tabelis toodud hääletamisruumidele saate hääletada 27.02.-2.03. kõigis teistes hääletamisruumides kogu Eestis ning 3.-5.03. kõigis teistes hääletamisruumides Teie valmisringkonnas (vt oma valimisringkonda ülal ⇧).

KUS SAAB HÄÄLETADA?

MILLAL SAAB HÄÄLETADA?

ASUKOHT

AADRESS

TELEFON
(kasutusel ainult hääletamise ajal)

LIGI-
PÄÄSETAVUS

27. veebr -
02. märts
12-20

3. märts
12-20

4. märts
12-20

5. märts
9-20

Sõmeru keskusehoone

Kooli tn 2, Sõmeru alevik

58887212

Jah

Toimub

Toimub

Toimub

Toimub

Uhtna raamatukogu

Nooruse tn 11, Uhtna alevik

58887213

Jah

-

Toimub

Toimub

Toimub

Lepna raamatukogu

Lasteaia tn 4, Lepna alevik

58887214

Jah

-

Toimub

Toimub

Toimub

 

 

Hääletamisruumi ligipääsetavuse kohta saab täpsemat infot telefonil 1247 või veebilehel jsk.valimised.ee.

LISAINFO

   

MIDA HÄÄLETAMA MINNES
KAASA VÕTTA?

Võtke kaasa kehtiv isikut tõendav dokument (nt ID-kaart, pass, juhiluba).
Valimiste teabelehte ei ole vaja kaasa võtta.

 

KUIDAS SAAN TELLIDA
KOJU HÄÄLETAMISKASTI?

Hääletamiskasti saate telefoni teel tellida 3.–5. märtsil.
Tellimine lõpeb 5. märtsil kell 14.00.
Tellimiseks helistage numbril 58887212,58887213,58887214.

 

KUHU TEATAN, KUI MINU
VALIMISOTSUST PÜÜTAKSE
EBASEADUSLIKULT MÕJUTADA?

Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, siis teavitage kohe politseid telefonil 112.
Nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele.

 

KUST SAAN LISAINFOT?

Valimiste infotelefon: 1247
Valimiste e-post: info@valimised.ee
Valimiste veebileht: valimised.ee
Hääletamisruumide info: jsk.valimised.ee

 

Valimiste infotelefon

1247

info@valimised.ee

valimised.ee

 

 

Kodus hääletamine

5.03.23

Valimispäeval, 5. märtsil toimub ka kodus hääletamine. Kodus hääletamist korraldab Rakvere vallas jaoskonnakomisjon nr 1.

Kodus hääletamise taotlust saab kuni 5. märts 2023 kell 14.00 esitada kirjalikult, e-posti või telefoni teel. Kirjalikult võib taotluse esitada Sõmeru vallamajas (Kooli 2 Sõmeru) asuvale jaoskonnakomisjonile nr 1. Telefoni teel saab kodus hääletamise soovist anda teada jaoskonnakomisjoni telefonil 58887212 ja e-posti teel somerujsk@rakverevald.ee.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija asukoha aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.

Põhjendatud taotluse aluseks tuleb lugeda:

1) terviseseisundit;
2) kõrget iga;
3) raskeid teeolusid;
4) transpordivõimaluse puudumist;
5) muud põhjust, mis takistab valijat kodust lahkumast.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV