Sõmeru keskväljaku ideekavand

20.03.14

Sõmeru aleviku keskosa muutmise Ideelahendus on abimaterjaliks kavandatavale detailplaneeringule. Töö eesmärgiks on  Puiestee tänava ja praeguse keskväljaku ümberkujundamine,  liiklusskeemi muutmine, haljastuse kavandamine ning  puhke- ja rekreatsiooniala lahendamine.

Töö käigus on tootmis- ja ärihoonetega ümbritsetud vana keskväljaku  liiklusskeem muudetud loogilisemaks ja turvalisemaks, jalakäijate tarbeks kavandatakse täiendavad kõnniteed. Muutub busside liiklusskeem ja bussipeatuse asukoht. Ärihoonete juurde on ette nähtud märgistatud parkimisalad.

Puiestee 7 ja 9 korterelamute ees olevale avarale haljasalale on kavandatud puhke- ja rekreatsioonipark. Ala on kujundatud alevikule sobivas park-väljaku stiilis ning eesmärgiga luua vallakeskusesse esindusala. Park-väljaku oluliseks sümboliks on kaunis kuusepuu (jõulupuu), mis moodustab harmoonilise osa kavandatavast kõrghaljastusest. Väljaku kõvakattega alad ja teisaldatavad pingid võimaldavad korraldada erinevaid üritusi ja tegevusi.

Park-väljak on kavandatud erinevas vanuses inimestele: huvitavate lahendustega mänguplatsid väikelastele, põnevad mängu- ja ronimisalad kooliealistele. Leidub ka vaikseid kohti istumiseks ja kauni pargi nautimiseks. Parki läbib hulgaliselt kõnniteid, andes vabaduse jalutada ja läbida parki mistahes suunas. Puiestee ja Kooli tänava äärde on kavandatud keskusehoonest inspireeritud triibumotiiviga piirdeaed, mis muudab pargi turvalisemaks ja privaatsemaks.

Ideekavandi autor on Seidi Küttis.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV