Sotsiaaltransport

13.03.18

Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada isikul, kellel puue või tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab isik esitama kirjaliku või suulise avalduse, kus on märgitud teenuse soovija isikuandmed, sõidu marsruut ning teenuse taotlemise põhjus.

Avaldus teenuse kasutamiseks esitatakse vähemalt 2 nädalat enne teenuse saamist.

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja Eesti Vabariigi territooriumil.

Sotsiaaltransporditeenuse hinna määrab Rakvere Vallavalitsus.