Lapse sünnitoetus

18.01.23

Lapse sünnitoetus on ühekordne pere sissetulekust sõltumatu toetus, mida on õigus taotleda lapse seaduslikul esindajal, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse sündi olnud Rakvere vald ning tingimusel, et lapse elukohaks registreeritakse samuti Rakvere vald.

Toetus makstakse ühele vanemale pärast lapse sünni registreerimist. Isikul on õigus esitada taotlus toetuse saamiseks kolme kuu jooksul pärast lapse sündi. Mitmikute sünni korral makstakse toetust iga lapse eest.

Sünnitoetuse suurus 2023. aastal on 400 eurot.

Toetuse saamiseks esitab lapsevanem taotluse. Võimalik on valida elektroonilise või paberil taotlusvormi vahel. Paberil täidetava blanketi saab alla laadida siitElektrooniline vorm avaneb allpool.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Elektrooniline taotlusvorm

Sünnitoetuse taotlus

Taotluse esitamiseks logige sisse. Teie isik tuvastatakse ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: "Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Rakvere vallavalitsus."

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne telefoninumber!
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne e-posti aadress!
See väli on kohustuslik.

2. Lapse andmed

See väli on kohustuslik.

Valla infoleht "Rakvere Valla Sõnumid" soovib avaldada õnnesoovi Teie lapse sünni puhul. Kui annate nõusoleku, avaldatakse lehes lapse ees- ja perekonnanimi ning elukoha küla/alevi nimetus.

See väli on kohustuslik.

3. Toetus palun kanda

See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne arvelduskonto number!
See väli on kohustuslik.

4. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik esitatud andmed on õiged. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

See väli on kohustuslik.