Tervisetoetus

11.05.22

Makstakse transpordi, retseptiravimite ja abivahendite kulude hüvitamiseks:

1) hüvitatakse retseptiravimeid kaks korda aastas, ühe toetuse suurus kuni 50 eurot;
2) hüvitatakse prilliklaaside maksumus üks kord aastas, toetuse suurus kuni 80 eurot;
3) hüvitatakse puudega isikule abivahendi rentimine või ostmine üks kord aastas, toetuse suurus kuni 100 eurot;
4) hüvitatakse ratastooli soetamisel puudega isikule tema omaosaluse maksumus summas kuni 400 eurot
5) hüvitatakse puudega isikule arsti juurde või ravile sõitmise transpordikulu üks kord aastas kuni 50 eurot.

Blanketid

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV