Ühekordne toetus

13.03.18
Ühekordse toetuse suuruse määrab Sõmeru Vallavalitsus sotsiaaltööspetsialisti või tema asendaja ettepanekul:

1) isiku põhjendatud avalduse alusel, õnnetusjuhtumi tagajärjel põhjustatud toimetulekuraskuste ületamiseks;
2) erandkorras toimetulekuprobleemide leevendamiseks. Toetuse määramine või sellest ilmajätmine otsustatakse vallavalitsuse kaalutlusotsusega;
3) jõulukingituseks eelkooliealistele lasteaias mittekäivatele lastele ja vanemliku hoolitsuseta lastele ning eakatele 80-ndast eluaastast;
4) sünnipäevaks (rahaline toetus või lilled ja õnnitluskaart) vanemliku hoolitsuseta asenduskodus viibivatele lastele ja eakatele 100. eluaastast.