Ühekordne toetus

9.09.22

Ühekordse toetuse suurus määratakse Rakvere Vallavalitsuse poolt kaalutlusotsusega sotsiaaltööspetsialisti ettepanekul:


1) isiku põhjendatud avalduse alusel, õnnetusjuhtumi või mõne muu asjaolu tagajärjel põhjustatud toimetulekuraskuste ületamiseks;
2) erandkorras toimetulekuprobleemide leevendamiseks;

Toetute taotlemiseks palume pöörduda sotsiaaltööspetsialist Mirje Reinumäe poole tel 327 8264, mirje.reinumae@rakverevald.ee