Valla valimiskomisjoni koosseis

30.08.21

Esimees: Sirje Veiman (komisjoni esimees, vallasekretär, tel 327 8262)

Liikmed:  Janne Lainjärv (komisjoni aseesimees, tel 329 5944)
                Mario Mikvere
                Jaan Kangur
                Eveli Indov

Asendusliikmed:
                Sandra Schmidt
                Inge Liivak

Alus: Rakvere vallavolikogu 30.06.2021 otsus 24