Valla aumärk

15.04.24

Tüüp: Rinnamärk
Esmane tootmisaeg: 09.02.2007

Kirjeldus: 925´hõbe, kuumemail, kullatud

 

Aumärkide andmise traditsioon sai alguse Sõmeru vallas 2007. aastal. Sellest ajast alates on aumärke antud paljudele teenekatele inimestele. Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemise käigus loodud Rakvere vald on traditsiooni jätkanud.

Valla aumärk antakse isikule erilise austusavaldusena Rakvere vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse ja muudes valdkondades. Aumärgi andmise otsustab vallavolikogu. Märgid antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval või valla aastapäeval.
 

Märgil on kujutatud tänukäsi, mis ulatab kuldse krooni. Taustal Fr.R. Kreutzwaldi lapsepõlvega seotud Kaarli kivi, mis sümboliseerib seost ajaloo ja kultuuripärandiga, selle tugevust,  järjepidevust ja edasikestmist. Märgi ülaservas on kuldne ümmargune "raha" - element valla vapilt, mis kujutab Rakvere valla maapõuerikkusi ja ümbruskonna aardeleidusid, märgi allserva ehib kuldne viljapea kui viljaka maa ning paikkonna põhitegevusala - põllumajanduse - sümbol. Rinnamärgi kinnitust kaunistab valla vapi kujutis.
 

Aumärgi kavandi autoriks on kunstnik Riho Hütt. Aumärgid on valmistanud Eesti vanim märkide, medalite ja auhindade valmistaja OÜ Roman Tavast.

 

Sõmeru valla aumärgi laureaadid

2007. aastal:
Helle Pikkoja - väljapaistvate teenete eest Uhtna kultuurielu arendamisel ja hoidmisel
Kaljo Vaher (1934-2015) - väljapaistvate teenete eest Mõedaku Spordikeskuse rajamisel, Karuoru jooksu läbiviimisel ja sporditegevuse organiseerimisel
 
2008. aastal:
Tõnu Joab - Uhtna küla hariduselu edendamise eest
Linda Hein - viljaka tegevuse eest Sõmeru valla kultuuripõllul
 
2009. aastal:
Maret Piispea - kauaaegse tänuväärse töö eest Uhtna hooldekodu juhatajana ning maanaiste ühistegevuse järjepidevuse hoidjana
Gustav Sune (1923-2018) - elupõline tubli töömees, ansambli "Törts" asutaja ja Sõmeru valla seltsielu edendaja
 
2010. aastal:
Helle Pajula - kauaaegne kultuurielu edendaja ja alati abivalmis inimene
Sirje Rebane - laste ja täiskasvanute tantsujuht ja Uhtna piirkonna seltsielu edendaja
 
2011. aastal:
Laine Soone - väljapaistvate teenete eest Ubja piirkonna kultuuri- ja seltsielu edendamisel ja traditsioonide hoidmisel ning eakate ja sotsiaalsete erivajadustega inimeste toetamisel
Ruuben Lambur - väljapaistvate teenete eest Eesti vabadusvõitlejate ja õigusvastaselt represseeritute mälestuse hoidmisel ning aktiivse tegevuse eest Memento Rakvere Ühingus ja Endiste Poliitvangide Lääne-Virumaa Ühingu juhtimisel
 
2012. aastal:
Uno Altermann (1949-2023)- pikaajaline vallavolikogu liige, Roodevälja külaelu edendaja ja noortekeskuse rajaja
Rita Uuetalu - kaasaegset ja kvaliteetset teenust pakkuva Sõmeru tervisekeskuse rajaja ning valla rahvatervise edendaja
 
2013. aastal:
Andre-Evald Reinomägi (1944-2016) - kauaagse tegevuse eest Uhtna kultuuriloo edendamisel ja valla pärandkultuuri väärtustamisel
Karl Mäesepp - pikaajalise ja mitmekülgse heategevuse eest valla elanike toetamisel ning abistamisel.
 
2014. aastal

Lea Salumets - kauaaegne ja õpilaste poolt hinnatud emakeeleõpetaja
Ants Hõbemägi - kauaaegne hinnatud ettevõttejuht

2015. aastal
Elina Peri - kauaaegne koori- ja orkestrijuht ning hinnatud muusikaõpetaja
Aare Hein - ühiskondlikult aktiivne inimene ning tegus kultuuri- ja spordielu edendaja

2016. aastal
Toom Kuusmik (03.04.1930 - 14.04.2024) - kauaaegne ja teenekas ettevõttejuht ning Sõmeru aleviku arendaja
Reet Keskküla - teenekas finantsjuht, valla tasakaalus eelarve hoidja

2017. aastal

Peep Vassiljev - kauaaegne ja teenekas vallavanem ning vallaelu igakülgne järjepidev arendaja
Viktor Häninen - kauaaegne ja teenekas abivallavanem ning valla veemajanduse ja ehitustegevuse  arendaja

Rakvere valla aumärgi laureaadid

2018. aastal

Linda Kangur - kauaaegse ja tänuväärse töö eest Lasila külarahva ja kooliõpilaste tervise hoidmisel ning edendamisel
Urve Soe - kauaaegse innuka tegevuse eest noorte matkamisele ja orienteerumisele suunamisel

2019. aastal
Maia Simkin - innukas ja mitmekülgne maaelu edendaja
Oleg Gross - maakonna üks suuremaid tööandjaid  ning spordi- ja kultuuriürituste toetaja

2020. aastal

Inge Pikkoja - innukas ja mitmekülgne maaelu edendaja
Timmo Major - edukas ettevõtja ja valla allasutuste toetaja
 
2021. aastal
Ülo Niisuke  - teenete eest Rakvere valla mitmekülgsel arendamisel
Janne Lainjärv - panuse eest Rakvere valla arendamisel
 
2022. aastal
Aksel Neeme - Rakvere vallale osutatud kauaaegsete teenete eest maaelu edendamisel
Veljo Kallip -
 kauaaegsete teenete eest endise Sõmeru valla juhtimisel ja kohaliku elu edendamisel
 
2023. aastal
Leelo Veski - kauaaegse ja suure pühendumisega tehtud töö eest Rakvere valla hariduselu edendamisel ning erivajadustega laste toetamisel ja õpetamisel
Jaanus Põlder - järjepidev kogukonna, valla ja maakonna kultuurielu edendaja
valla ja maakonna kultuurielu edendajat.