Vee-ettevõtjad

22.03.24

Rakvere Vallavalitsuse halduspiirkonna vee-ettevõtjaks on AS Rakvere Vesi, kes osutab teenust järgmistes piirkondades: Lepna, Näpi, Sõmeru, Uhtna, Arkna, Karitsa, Kohala, Lasila, Levala, Roodevälja, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe, Ubja, Ussimäe ja Veltsi külas ning Vaekülas.

Lisainfo: http://www.rakvesi.ee/

AS Rakvere Vesi  hinnakiri alates 01.02.2024 (koos käibemaksuga).

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinnad

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hindasid reguleerib Konkurentsiamet, kelle ülesanneteks on veeteenuse hinna kooskõlastamine, liitumistasu arvutamise metoodikate kooskõlastamine ning veeteenuse hinna ja liitumistasude suuruse üle järelevalve teostamine.
Täpset infot vee hinna kujunemise kohta saab Konkurentsiamet kodulehelt: https://www.konkurentsiamet.ee/et/vesi-soojus/vesi/hindade-kooskolastamine

 

 Näidu teatamine Vaeküla klientidele: http://www.rakverevald.ee/naidud

 

Joogivee kvaliteedi andmed

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel: http://vtiav.sm.ee/

Ameti kodulehel http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html  leiate lisainfot ja infomaterjale joogivee kohta.

AS Rakvere Vesi teenuse piirkonnas joogivee analüüside tulemustega saad tutvuda: http://rakvesi.ee/ettevottest/joogivee-analuusid/

 

Seisev vesi on terviserisk

Tarbevesi ei ole kunagi täiesti bakterivaba, aga tavaliselt ei ole nende kontsentratsioon tähelepanuväärne. Terviseriskid tekivad ainult siis, kui bakterid saavad paljuneda. Seisev vesi, mille temperatuur on 25–50 °C, soodustab bakterite lisandumist. Pikalt kasutuseta seisnud veesüsteemil tasub enne kasutamist lasta veel joosta pikemalt (5-15 minutit), et saaks enne kasutamist „vana vee" torustikest välja.

Joogivee kvaliteedi andmed

6.02.20

 

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel: http://vtiav.sm.ee/

Ameti kodulehel http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html leiate lisainfot ja
infomaterjale joogivee kohta.
 
 

Fekaaliveo, reoveemahutite tühjendamise koostööpartnerid

13.03.23

Feka-Ekspress OÜ
https://www.fekaekspress.ee/
51944298

Ragn Sells AS
https://www.ragnsells.ee/
60 60 439

Lunari OÜ - 5137633

Sevrik OÜ - 5176299

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV