Gümnaasiumitoetus

22.02.21

Gümnaasiumitoetust makstakse  õppetoetusena kõikidele peredele, kelle lapsed õpivad statsionaarse õppevormiga gümnaasiumiõppes ning kelle elukoht on registreeritud Rakvere vallas. Kutseõppeasutuste õpilastele toetust ei maksta.

Toetus ei ole sissetulekupõhine ning selle saamiseks tuleb lapsevanemal või täisealisel õpilasel kaks korda aastas, septembri- ja jaanuarikuu jooksul esitada  Rakvere Vallavalitsusele avaldus.

Gümnaasiumitoetuse ühekordne määr on 65 eurot. 

Blanketid