Gümnaasiumitoetus

3.08.23

Gümnaasiumitoetust makstakse Rakvere valla eelarvest üldhariduskooli 10., 11. ja 12. klassi õpilasele õpingutega seotud kulutuste katmiseks. Õppimist tõendab kanne Eesti Hariduse Infosüsteemis, seda eraldi tõendama ei pea.

Toetuse saamine ei olene pere sissetuleku suurusest, seda on õigus taotleda kõigil gümnaasiumiastme õpilastel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Rakvere vallas.

Toetust makstakse kaks korda õppeaasta jooksul. Esimene osa makstakse välja septembrikuus peale õpilaste nimekirjade kinnitamist Eesti hariduse infosüsteemis. Teine väljamakse tehakse jaanuaris saabunud avalduse alusel.  Toetuse ühekordne määr on 65 eurot, õppeaastas kokku on võimalik toetust saada 130 eurot.

Kutseõppeasutuste õpilastele toetust ei maksta.

Toetuse saamiseks täidab lapsevanem või täisealine õpilane taotluse. Võimalik on valida elektroonilise või paberil taotlusvormi vahel. Paberil täidetava blanketi saab alla laadida siit. Elektrooniline vorm avaneb allpool.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Elektrooniline taotlusvorm

Gümnaasiumitoetuse taotlemine

Taotluse esitamiseks logige sisse. Teie isik tuvastatakse ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: "Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Rakvere vallavalitsus."

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne telefoninumber!
See väli on kohustuslik.
Sisesta korrektne e-posti aadress!
See väli on kohustuslik.

2. Õpilase andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Toetus palun kanda

See väli on kohustuslik.
Palun sisesta korrektne arvelduskonto number! Kontonumbri formaadi näide: EE722200001112345678.
See väli on kohustuslik.

4. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik on õige. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

See väli on kohustuslik.