2016. aasta eraldatud taotlused

3.04.17

 Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus

 Õie Tomps 

Tompsi kinnistule puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete, välsveetorustiku paigaldamine

2587,88

 Aigar Viikoja

 

loobus toetusest

 Ilme Õiglane

Turu kinnistule puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete, veetrassi paigaldamine

3201,24

 Eduard Aben

Vaeküla Jaama tee 20 kinnistule kogumismahuti paigaldamine

2094,10

 Marika Kõre Käometsa kinnistule septiku ja imbväljaku paigaldamine

2592,13

 Kokku

 

10475,35

 

Alus: Sõmeru vallavalitsuse 27.06.2016 korraldus nr 238 ja 24.10.2016 korraldus nr 328

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV