Hankeplaan 2023

22.03.23

Rakvere Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud riigihangetega saate tutvuda riigihangete e-keskkonnas, sisestades otsinguväljale "Rakvere Vallavalitsus".

 

Rakvere Vallavalitsuses ja hallatavates asutuses hankementlusega seotud toimingute teostamist reguleerib riigihangete seaduse alusel kehtetatud Rakvere valla hankekord. Hankeplaan kinnitatakse 1 kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist.

 

Hankeplaan 2023

Hanke nimetus

Hankelepingu sõlmimise  eeldatav aeg (kuu)

Hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg (kuudes)

Hankemenetluse liik

Hankeliik

Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Rakvere vallas.

mai

60 kuud

Avatud riigihange

Teenus

Rakvere valla teede ja tänavate  pindamistööd.

mai

3 kuud

Avatud riigihange

Ehitus

Tänavavalgustuse valgustite vahetamine

juuni

4 kuud

Avatud riigihange

Ehitus

Nastiku ja Vesiliku tänavate välja ehitamine

mai

4 kuud

Avatud riigihange

Ehitus

Sõmeru aleviku Puiestee tänava remont

mai

4 kuud

Avatud riigihange

Ehitus

 

 

Kinnitatud Rakvere Vallavalitsuse 22.03.2023 korraldusega nr 1661

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV