Uhtna hooldekodu

28.01.19

Uhtna Hooldekodu
Laulukaare 3
Uhtna alevik
44202 Lääne-Virumaa
Tel 325 7841
E-post: 
marina@rakverevald.ee

 

Arvelduskonto EE 1310 1050 200 169 1003 SEB Pank

Registrikood 75038345

Põhimäärus


Uhtna Hooldekodu on üldtüüpi ööpäevane munitsipaalhooldeasutus, mis on loodud eakatele ja puuetega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks. Hooldekodu eesmärgiks on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ning põetamine. Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige Rakvere valla elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse teenuseid üksnes vabade kohtade olemasolul.  

Uhtna Hooldekodusse elama asumiseks esitab hooldust vajav isik või tema lähedane/eestkostja Rakvere Vallavalitsusele vastavasisulise avalduse.  

Uhtna hooldekodu kohamaks alates 01. jaanuarist 2019. a. on 700 eurot kuus.
 

Vaba aega on hooldekodus võimalik sisustada telerit vaadates või raadiot kuulates, ajalehti-ajakirju sirvides, lauamänge mängides, huvitegevuses (laulmine, joonistamine, ratastoolitants, viktoriinid) osaledes. Uuema lugemisvaraga käib hooldekodus külas Uhtna raamatukogu raamatukohver. Hooldekodu elanikke rõõmustavad erinevad kontserdid, tähtpäevade tähistamine, ekskursioonid. Soovijad saavad aidata kaasa aiatöödel.

 
Marina Landberg
Uhtna Hooldekodu juhataja
Tel 325 7841
E-post: marina@rakverevald.ee
 
Anneli Saaber
Rakvere Vallavalitsuse sotsiaalnõunik
Tel 3295948, 528 3430
E-post: anneli.saaber@rakverevald.ee

Riikliku toetuse abil paigaldati hooldekodusse invatõstuk

16.10.14

 

2014. aastal valmis Uhtna Hooldekodu hoonele juurdeehitus, kuhu paigaldati kaasaegne platvormtõstuk. Tõstuk võimaldab nii ratastoolide kui ka kanderaamiga liikuda korruselt korrusele. Hoolealustel on võimalik tõstukit kasutades liikuda teiselt korruselt esimesele - minna söögisaali, arsti vastuvõtule, protseduuride kabinetti, samuti kasutada keldrikorrusel olevat sauna. Enamik hoolealustest pääsevad nüüd ka õue värske õhu kätte ja soovi korral saavad osaleda külaplatsil toimuvatel kultuuriüritustel.  Uuendus lihtsustab tunduvalt ka personali tööd - toit transporditakse esimese korruse köögiplokist tõstukiga II korrusele. Ohu korral on võimalik hoolealused platvormitõstukit kasutades evakueerida väljaspoole hoonet.

Invatõstuk tagab majas nii hoolealustele kui ka pesonalile paremad elu-ja töötingimused. Platvormtõstuki paigaldamisega suurenes oluliselt Uhtna hooldekodus hooldamise teenuste kvaliteet.

Projekti invalifti paigalduseks ja juurdeehituse rajamiseks rahastas Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm.

 
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV