Uhtna hooldekodu

3.05.21

Uhtna Hooldekodu
Laulukaare 3
Uhtna alevik
44202 Lääne-Virumaa
Tel 325 7841
E-post: 
marina@rakverevald.ee

 

Arvelduskonto EE 1310 1050 200 169 1003 SEB Pank
Registrikood 75038345
Põhimäärus


Uhtna Hooldekodu on üldtüüpi ööpäevane munitsipaalhooldeasutus, mis on loodud eakatele ja puuetega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks. Hooldekodu eesmärgiks on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ning põetamine. Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige Rakvere valla elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse teenuseid üksnes vabade kohtade olemasolul.  

Uhtna Hooldekodusse elama asumiseks esitab hooldust vajav isik või tema lähedane/eestkostja Rakvere Vallavalitsusele vastavasisulise avalduse.  

Uhtna hooldekodu kohamaks alates 01. jaanuarist 2020. a. on 760 eurot kuus. (Alus Rakvere vallavalitsuse 16.10.2019 korraldus nr 421)
Uhtna hooldekodu kohamaks alates 01. jaanuarist 2021. a. on 800 eurot kuus. (Alus Rakvere vallavalitsuse 07.10.2020 korraldus nr 408)
 

Vaba aega on hooldekodus võimalik sisustada telerit vaadates või raadiot kuulates, ajalehti-ajakirju sirvides, lauamänge mängides, huvitegevuses (laulmine, joonistamine, ratastoolitants, viktoriinid) osaledes. Uuema lugemisvaraga käib hooldekodus külas Uhtna raamatukogu raamatukohver. Hooldekodu elanikke rõõmustavad erinevad kontserdid, tähtpäevade tähistamine, ekskursioonid. Soovijad saavad aidata kaasa aiatöödel.

 

Uhtna hooldekodus kehtib jätkuvalt külastuspiirang

Hooldekodu on külastajatele suletud. Juhatajal on õigus erandkorras lubada külastusi välitingimustes, arvestades kõiki  haigestumise ennetusmeetmeid.

Viiruse taandumisel kaalutakse külastusruumi avamist kokkusaamisteks, kus hoolealused saavad oma külalistega segamatult kohtuda ja juttu vesta. Külastajaid hoolealuste eluruumidesse ega teistesse hooldekodu ruumidesse ei lubata. 

Hooldekodu elanikele toodud pakid peavad olema varustatud saaja nimega ning pakendatud selliselt, et võimaldavad desinfitseerimist. Lubatud on tuua isiklikke esemeid ja pikema säilivusajaga toiduaineid, mis ei vaja külmakapis hoiustamist.

Info hooldekodu telefonidel 325 7841, 5387 5004
 

Marina Landberg
Uhtna Hooldekodu juhataja
Tel 325 7841
E-post: marina@rakverevald.ee
 
Anneli Saaber
Rakvere Vallavalitsuse sotsiaalnõunik
Tel 3295948, 528 3430
E-post: anneli.saaber@rakverevald.ee

Riikliku toetuse abil paigaldati hooldekodusse invatõstuk

16.10.14

 

2014. aastal valmis Uhtna Hooldekodu hoonele juurdeehitus, kuhu paigaldati kaasaegne platvormtõstuk. Tõstuk võimaldab nii ratastoolide kui ka kanderaamiga liikuda korruselt korrusele. Hoolealustel on võimalik tõstukit kasutades liikuda teiselt korruselt esimesele - minna söögisaali, arsti vastuvõtule, protseduuride kabinetti, samuti kasutada keldrikorrusel olevat sauna. Enamik hoolealustest pääsevad nüüd ka õue värske õhu kätte ja soovi korral saavad osaleda külaplatsil toimuvatel kultuuriüritustel.  Uuendus lihtsustab tunduvalt ka personali tööd - toit transporditakse esimese korruse köögiplokist tõstukiga II korrusele. Ohu korral on võimalik hoolealused platvormitõstukit kasutades evakueerida väljaspoole hoonet.

Invatõstuk tagab majas nii hoolealustele kui ka pesonalile paremad elu-ja töötingimused. Platvormtõstuki paigaldamisega suurenes oluliselt Uhtna hooldekodus hooldamise teenuste kvaliteet.

Projekti invalifti paigalduseks ja juurdeehituse rajamiseks rahastas Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm.

 
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV