Huvihariduse toetamine

6.07.20

Alates 2020. aasta sügisest toetab Rakvere vald õpilaste osalemist ainult ÜHES huviringis, kattes täies mahus õppe- ja kohamaksu kulud.

Põhikoolides ja gümnaasiumides õppivate noorte kõrval toetatakse ka ametikoolides õppivaid noori.

Erandkorras toetatakse 6-8-aastaseid alusharidust omandavaid ehk siis lasteaias käivaid eriandekaid lapsi. Lapse võimekust peab kirjalikult tõendama nii lasteaia kui huvikooli pedagoog. Eesmärgiks on lapse eriandekuse varajane märkamine ja toetamine.

Taotluse huvihariduse- ja tegevuse toetamiseks esitab vallale teenuse osutaja. Lapsevanemal ei ole vaja enam valda taotlust esitada, vaid tuleb pöörduda otse huvikooli või huvitegevuse osutaja poole. Teenuse osutajal tuleb vallavalitsusele taotlus esitada tähtaegselt, s.o mitte hiljem kui 15. oktoober koos õpilaste nimekirjaga, peale mida sõlmitakse teenuse osutaja ja valla vahel leping.

Eraldi taotluse alusel toetatakse õpilase osalemist olulistel maakondlikel, Eesti, Euroopa või maailmameistrivõistlustel ja muusika- ning tantsukonkurssidel. Toetuse andmise ja suuruse otsustab vallavalitsus.

Lähemalt: Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

 

Täiendav info:

Monica Jaanimets

haridus- ja noorsootöönõunik

tel 3221132, 5866 4670

e-post: monica.jaanimets@rakverevald.ee