Invaparkimiskaardi väljastamine

16.06.21
Parkimiskaart väljastatakse isikule, kel esineb:

- keskmisele, raskele või sügavale puudele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle,
- ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisvahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise parkimiskaardi saamiseks tuleb esitada pere- või eriarsti teatis ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, mis tingib abivahendi kasutamist (ratastool, kargud) või ajutise nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.

Teatis peab sisaldama ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde eeldatavat möödumise perioodi. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks

Parkimiskaardi saamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti poole (Mirje Reinumäe, tel 327 8264).

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused