Istungite protokollid ja õigusaktid

2.08.19

Vallavolikogu istungid on kõigile avalikud ja toimuvad üks kord kuus kolmapäeviti Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, kui ei ole teatatud teist toimumiskohta.

Vallavolikogu määrused on avaldatud Riigi Teatajas ja veebilehe valdkonnamenüüdes punkti "Eeskirjad ja korrad" all. 

Rakvere vallavolikogu I koosseisu istungite protokollid ja otsused alates 25.10.2017 on leitavad dokumendiregistrist:

   Otsused
   Protokollid

Varasemate volikogu otsuste ja protokollidega saab tutvuda vallamajas.