Istungite protokollid ja õigusaktid

29.09.20

Vallavolikogu istungid on kõigile avalikud ja toimuvad üks kord kuus kolmapäeviti Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, kui ei ole teatatud teist toimumiskohta.

Vallavolikogu määrused on avaldatud Riigi Teatajas ja veebilehe valdkonnamenüüdes punkti "Valdkonna õigusaktid" all. 

Rakvere vallavolikogu I koosseisu istungite protokollid ja otsused alates 25.10.2017 on leitavad dokumendiregistrist:

   Otsused
   Protokollid

Rakvere vallavolikogu protokollid 23.01.2013-12.10.2017

Varasemate volikogu otsuste ja protokollidega saab tutvuda vallamajas (paberkandjal).

Eelnõud

25.01.21

 

27.01.2021 volikogu istungi päevakorras on järgmised määruste eelnõud:

 

  • Rakvere valla jäätmekava aastateks 2021-2026 (eelnõu)
  • Rakvere valla 2021. aasta eelarve (eelnõu)