Istungite protokollid ja õigusaktid

18.03.22

Vallavolikogu istungid on kõigile avalikud ja toimuvad üks kord kuus kolmapäeviti Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, kui ei ole teatatud teist toimumiskohta.

Vallavolikogu määrused on avaldatud Riigi Teatajas ja veebilehe valdkonnamenüüdes punkti "Valdkonna õigusaktid" all. 

Rakvere vallavolikogu otsused ning istungite ja komisjonide protokollid alates 25.10.2017 on leitavad dokumendiregistrist:

   Otsused
   Istungite protokollid
   Komisjonide protokollid

Rakvere vallavolikogu protokollid 23.01.2013-12.10.2017

Varasemate volikogu otsuste ja protokollidega saab tutvuda paberkandjal.