Kaitsealad ja kaitsealused loodusobjektid

Pahnimäe maastikukaitseala asub Rakvere vallas Päide ja Veltsi külas. 

Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja tutvustada piirkonnas erilist pinnavormi (Pahnimäe oos), maastikuilmet ning alaga seotud ajaloolis-kultuurilisi väärtusi, samuti tagada kaitsealuste liikide ja nende kasvukohtade kaitse. Teadaolevalt asuvad alal hetkel III kaitsekategooria taimeliigi aas-karukella (Pulsatilla pratensis) ning II kaitsekategooria taimeliigi palu-karukella (Pulsatilla patens) kasvukohad
Rakvere Vallavolikogu võttis 30.08.2017 vastu määruse nr 8
 "Pahnimäe maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"

Määruse seletuskiri
Kaitseala kaart

 

Sämi-Kuristiku karstiala on suur ja kaunis nelja lähestikku asetseva kurisuga karstiala Sämi külas. Karstiala on umbes 300 m pikkune ja kuni sadakond meetrit lai. Seal neelduvad kaks Pikaristi soost tulevat oja. Suuri allikarühmi on Kunda jõe ääres veel Sämil ning Rahklas.
 
Sämiveski allikad - taludevahelises orus esineb 150 m pikk allikaala, kus leidub 7 suuremat allikat. Siit algab Kunda jôkke suubuv veerikas Sämi oja.
 
Rahkla allikad kitsa ja sügava paepôhjalise oru alguses on ligi 50 m pikal frondil veerikkad allikad, mis annavad alguse Rahkla ojale. See suubub allpool endise Rahkla vesiveski kohta Kunda jôkke.
 
Muru karstiala asub Sämi-Kunda maanteest lääne pool metsas Kunda jõeoru veesäilitusalal, muru oja paekihtidesse lõikunud kitsas orus. Seal on paelasundis arvukalt vett neelavaid kurisuid ja avalõhesid.
 

Kaitsealused objektid
 

Kohala mõisa park
Uhtna mõisa park
Rägavere mõisa park
Vaeküla mõisa park
Kunda jõe hoiuala
Sämi maastikukaitseala
Mõdriku-Roela maastikukaitseala
 
Kaitsealuste objektide kohta leiab rohkem teavet Keskkonnaregistri avalikust teenusportaalist