Sõmeru keskusehoone

17.02.20

Kooli 2

Sõmeru alevik

44201 Lääne-Virumaa

Siiri Saarmets

kultuurinõunik

siiri.saarmets@rakverevald.ee
tel 322 1021, 5336 4604

 

 

Sõmeru keskusehoone ruumide väljarendi ja osutatavate teenuste hinnakiri

(kehtestatud Rakvere Vallavalitsuse 12.02.2020 korraldusega nr 48)

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV