Koha taotlemine väljaspool valda asuvasse lasteaeda

23.05.24

Kui lapsevanem soovib panna lapse eralasteaeda, esitab ta Rakvere Vallavalitsusele põhjendatud taotluse. Taotlused lahendatakse juhtumipõhiselt ja positiivse vastuse korral väljastatakse teenuse osutajale garantiikiri kohamaksu tasumiseks. 

Taotlus on võimalik esitada iseteeninduskeskkonnas.

NB! Teise omavalitsuse munitsipaallasteaeda koha taotlemiseks ei ole vajalik Rakvere Vallavalitsuselt nõusolekut ega garantiikirja küsida.

 Sisene ISETEENINDUSSE

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV