Ranitsatoetus

14.03.18

Ranitsatoetus on ühekordne toetus, mida makstakse esmakordselt kooli (1. klassi) mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale avalduse alusel.

Kui on tekkinud põhjendatud kahtlus, et toetust ei kasutata peres sihipäraselt, eraldatakse selle pere lapsele koolitarvete ja kooliks vajalike esemete komplekt toetusega võrdses rahalises väärtuses.

Ranitsatoetuse suurus 2018. aastal on 150 eurot.

Blanketid