Kehtiv üldplaneering - Sõmeru valla üldplaneering

 

Endise Sõmeru valla üldplaneeringu eesmärk on valla üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine.

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 20.07.2006 määrusega nr 21.

Üldplaneeringu seletuskiri

Üldplaneeringu kaart

Legend maakasutusele

Üldplaneeringu detailalade kaart

Detailalad:

Andja

Kohala

Sõmeru

Ubja

Uhtna

Vaeküla