Sünnitoetus

22.02.21

Lapse sünnitoetus on ühekordne pere sissetulekust sõltumatu toetus, mida on õigus taotleda lapsevanemal, eeskostjal või hooldajal tingimusel, et tema elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse sündi olnud Rakvere vald ja lapse elukohaks sünni registreerimisel saab samuti Rakvere vald.

Isikul on õigus esitada taotlus toetuse saamiseks kolme kuu jooksul pärast lapse sündi.

Mitmikute sünni korral makstakse toetust iga lapse eest.

Sünnitoetuse suurus 2021. aastal on 320 eurot.

 

Blanketid