Lumetõrje teostajad

27.02.18
 

Teostaja

Piirkond

Kontaktisik

Telefon

OÜ Roodevälja Uustalu

Roodevälja, Papiaru, Arkna,
Uhtna, Varudi-Vanaküla, Varudi-Altküla,
Sämi, Sämi-Tagaküla

Ain Altermann

5 274 826

Kaarli Farm OÜ

Kaarli, Koovälja, Aluvere, Raudlepa, Katku, Nurme

Kristjan Mitt

5 266 156

Vaeküla Suurtalu OÜ

Vaeküla, Rägavere, Raudvere

Arvi Aleste

5 104 133

OÜ Männiku Agrofarm

Võhma, Rahkla, Jäätma, Muru, Kohala-Eesküla, Kohala,
Sooaluse, Aresi, Andja, Katela, Toomla

Alari 

 504 2073

OÜ Männiku Agrofarm Veltsi, Kloodi, Paatna, Karivärava, Kullaaru, Päide ja Tõrremäe külade teed
(välja arvatud Tapa maantee ja raudtee vahelise elamurajooni kolm teed-
Hansurahva, Lehispuu ja Sireli)
Alari 504 2073

AS Männiku Farm

Ubja

Aleksander Ait

5 528 642

OÜ Rakvere PMT

Sõmeru, Näpi (välja arvatud Puiestee tn ja Näpi tee)

Janno Nõmme

5 076 271

AS Eesti Teed

Sõmeru (Puiestee tn), Näpi (Näpi tee), Ussimäe,
Tõrremäe külas Tapa maantee ja raudtee vahelise elamurajooni kolmel siseteel
(Hansurahva, Lehispuu ja Sireli) ja alljärgnevalt loetletud kergliiklusteedel:
Papiaru tänav,  Tõrremäe–Põhjakeskus, Mädapea ring–Lepna  ning 
Bauhofi ring-Tõrma ring.

Alvar Paluoja

5 064 115

KAH OÜ

Sõmeru ja Näpi kõnniteed
Ussimäe kõnniteed

Kaido Hein

5810 8703

OÜ Lepna Ehitus Tobia, Taaravainu, Tõrma ja Kõrgemäe külades ja Lepna alevikus ning
Karitsa, Levala (Väike-Maarja teest ida poole jääv piirkond), Eesküla ja
Mädapea teedel ning
Järni külas Tabani- Järni- Vasivere-Mädapea teel
  508 2693
553 0647
OÜ Vilpo Levala külas (Väike-Maarja maanteest lääne poole jääv piirkond, Täru tee),
Karunga ja Lasila külas ning Järni külas Järnilt Kadrina maanteele viival teel ja
Ubari teel.
   516 4647

 

Vastutav isik Rakvere Vallavalitsuses

Rainis Tõnnison
tel 329 5945, 512 9231
rainis.tonnison@rakverevald.ee

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV