Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kelgliikluse teemaplaneering

Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kelgliikluse teemaplaneering hõlmab 2017. aasta haldusreformi eelsete kohalike omavalitsuste haldusterritooriume.

Idee kaardistada võimalused ning luua tervise- ja liikumisradade kohta ühtsem nägemus Rakvere linna ümbruskonnas on küpses juba mitmeid aastaid. 2006. aastal arutati teemaplaneeringus osalenud Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade ning tookord kaasatud Rakvere linna esindajate vahel mõtet, kuidas kindlustada looduses aastaringne ja tasuta aktiivse liikumise võimalus Lääne-Virumaa elanikele. Eesmärgiks võeti liita olemasolevad liikumisrajad ühiselt hooldatavaks ja aastaringselt kasutatavaks Lääne-Viru Terviseradade võrgustikuks.

Kolme valda, Vinni, Rakvere ja Rägavere, hõlmava kergliikluse teemaplaneeringu koostamine oli vajalik samm seatud eesmärgi poole liikumisel. Koostatud teemaplaneering arvestab lisaks nimetatud kolme valla piirkonnas elavatele inimestele ka lähipiirkonna suurima tõmbekeskuse, Rakvere linna elanikega. Planeeringu alusel tulevikus rajatav kergteede ja liikumisradade võrgustik annab võimaluse Rakvere linna ümbruses vabas õhus liikuda ja sportida ning parandab loodetavasti seeläbi ka inimeste tervist.

Teemaplaneeringu koostamisel osalenud kolme valla territooriumil on mitmeid piirkondi, eksponeerimist väärivaid loodusväärtusi nagu Kõrgemäe Rakvere vallas, Vinni-Pajusti tammik ja Mõdriku-Roela vallseljak Vinni vallas ning Mõedaku ümbrus Rägavere vallas, mis planeeringu elluviimisel esile tõstetud saavad ja tihedamat kasutust leiavad.

Teemaplaneeringu koostamine rahastati Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi ja EAS-i vahendusel.