Toimetulekutoetus

6.11.18

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus. 

Toimetulekutoetust makstakse isikule (perekonnale), kelle tulud peale eluasemekulude eest tasumist normpinna ja vastavalt kehtestatud eluasemekulude piirmäära ulatuses jäävad alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekupiiri arvutatakse valemi järgi: toimetulekutoetus =  toimetulekupiir + eluruumi alalised kulud  - sissetulekud.

Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas. Perekonnaliikmeteks loetakse abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

2018. aastal on toimetulekupiiri määr 140 eurot kuus üksi elavale inimesele, perekonna teisele ning igale järgnevale pereliikmele 112 eurot kuus. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 168 eurot. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Toimetulekutoetuse avaldusi võetakse vallamajas vastu jooksva kuu 20. kuupäevani. 

Toimetulekutoetuse arvestamine toimub vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele.