Tõrma kalmistu

7.07.21
Tõrma kalmistu hauaplatside kasutamise lepinguid saab sõlmida Rakvere vallamajas (Kooli 2 Sõmeru, Lääne-Virumaa). Leping sõlmitakse 20 aastaks. Lepingu sõlmimine on tasuta.
Kui hauaplats on hooldatud, seal on peal plaat lahkunu nimega, siis ei anta platsi kellegi teise kasutusse, vaatamata sellele, et leping on sõlmimata. 
 
Avalduse blankett lepingu sõlmimiseks on saadaval Rakvere valla kodulehel  ja seda saab saata digiallkirjastatult e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee või maia.simkin@rakverevald.ee
 
Samuti saab lepingut sõlmida, tulles kohale Rakvere Vallavalitsusse, Kooli 2, Sõmeru alevik, esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 9-12 ja 13–15.30.

 

Tõrma kalmistule maetute andmeid saab vaadata Haudi kalmistute registrist:
https://www.kalmistud.ee/Rakvere-vald

Kalmistu haldamisega seotud küsimustes saab pöörduda:

Rakvere Vallavalitsuse heakorraspetsialist Maia Simkin tel 322 1730, 527 7235 (kalmisturegister, kalmistu hooldamine, puude lõikus, prügi)
Rakvere Linnahoolduse OÜ (Kunderi 6 Rakvere) telefonil 322 7803, 508 7744 (matmiste kooskõlastamine ja registreerimine)

 

Tõrma kalmistu kasutamise nõuded, sealhulgas hauaplatsi kasutusse andmise ning kasutamise tingimused ja kord.

Tõrma kalmistu andmekogu põhimäärus

Tõrma kabeli kasutamise teenuse hinna kinnitamine