Matuse registreerimine

27.06.22

Kui peres on kurb sündmus ja vaja on saata keegi viimsele teekonnale Tõrma kalmistul, tuleb alates 1. juulist 2022 matmise registreerimiseks pöörduda Rakvere Vallavalitsusse. Varem tegeles registreerimisega Linnahoolduse OÜ Rakveres, kuid Tõrma kalmistu kuulub Rakvere vallale ja vajalikke toiminguid teeb edaspidi vallavalitsus.

Matuseid saab registreerida Rakvere Vallavalitsuse lahtiolekuaegadel. Palume kaasa võtta arstlik surmateatis ja pöörduda kantseleispetsialist Tiia Jürisoo poole (kab 4, tel 329 5943), juhiabi Janne Lainjärve poole (kab 3, tel 329 5944) või heakorraspetsialist Maia Simkini poole (kab 10, tel 527 7235).

Taotluse matuse registreerimiseks võib saata ka vallavalitsuse e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee.

Taotluses tuleb märkida:

  • maetava nimi ja isikukood
  • matmise kuupäev
  • hauaplatsi aadress (selle leiab veebilehel kalmistud.ee) või kui seda ei tea, siis mõne varasemalt maetud inimese nimi
  • täpsustada, kas tuleb urni- või kirstumatus
  • matja nimi ja isikukood
  • hauaplatsi kasutaja nimi

Kui hauaplatsi kasutamise leping on sõlmimata, saab ka selle teha vallavalitsuses.

Matuse registreerimine ja lepingu sõlmimine on tasuta.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Tõrma kalmistu

22.06.22
Tõrma kalmistu hauaplatside kasutamise lepinguid saab sõlmida Rakvere vallamajas (Kooli 2 Sõmeru, Lääne-Virumaa). Leping sõlmitakse 20 aastaks. Lepingu sõlmimine on tasuta.
Kui hauaplats on hooldatud, seal on peal plaat lahkunu nimega, siis ei anta platsi kellegi teise kasutusse, vaatamata sellele, et leping on sõlmimata. 
 
Avalduse blankett lepingu sõlmimiseks on saadaval Rakvere valla kodulehel  ja seda saab saata digiallkirjastatult e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee või maia.simkin@rakverevald.ee
 
Samuti saab lepingut sõlmida, tulles kohale Rakvere Vallavalitsusse, Kooli 2, Sõmeru alevik, esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 9-12 ja 13–15.30.

 

Tõrma kalmistule maetute andmeid saab vaadata Haudi kalmistute registrist:
https://www.kalmistud.ee/Rakvere-vald

Kalmistu haldamisega seotud küsimustes saab pöörduda:

Rakvere Vallavalitsuse heakorraspetsialist Maia Simkin tel 322 1730, 527 7235 (matmiste registreerimine, kalmisturegister, kalmistu hooldamine, puude lõikus, prügi)

 

Tõrma kalmistu kasutamise nõuded, sealhulgas hauaplatsi kasutusse andmise ning kasutamise tingimused ja kord.

Tõrma kalmistu andmekogu põhimäärus

Tõrma kabeli kasutamise teenuse hinna kinnitamine