Tõrma kalmistu

15.06.18

Tõrma kalmistu haldamisega seotud küsimustes saab pöörduda:

Rakvere Linnahoolduse OÜ telefonil 508 7744 (kalmisturegister, matmiste kooskõlastamine)

Rakvere Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Maia Simkin tel 322 1730, 527 7235 (kalmistu hooldamine, puude lõikus, prügi)

Tõrma kalmistu kasutamise nõuded, sealhulgas hauaplatsi kasutusse andmise ning kasutamise tingimused ja kord.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV